Hersenen werken efficiënter begin tienerjaren

De hersenen kunnen steeds efficiënter informatie verwerken tijdens het begin van de adolescentie en de voorsprong van meisjes op jongens is nu ook bewezen, door een onderzoek van neuropsychologen van de Vrije Universiteit.

Meisjes lopen namelijk ook voor op jongens in hersenontwikkeling.

Jongeren worden op school constant met nieuwe informatie geconfronteerd. Hoe snel en efficiënt zij dit doen, is van belang bij de prestaties op school.

 

Cognitieve processen

Brugklassers en derdeklassers werden vergeleken in dit onderzoek en de 15-jarigen bleken beter te presteren dan de
13-jarigen. Een belangrijke vondst, want hieruit blijkt dat cognitieve processen nog fors verbeteren tijdens de onderbouw.

Leren gaat makkelijker als je  snel informatie verwerkt en verbanden kunt leggen. Uit dit onderzoek blijkt dat tijdens de eerste jaren van de adolescentie het brein efficiënter wordt in het verwerken van nieuwe informatie en het terugzoeken van wat er in het geheugen is opgeslagen.

Leeftijd, geslacht en opleidingsniveau hangen daar wel mee samen, maar niet de hoge cijfers. Dit is een belangrijke gegeven, aangezien men nu beter zicht krijgt op factoren die bepalend zijn voor individuele verschillen tussen leerlingen.

Neuropsychologische ontwikkeling

Jongens en meisjes hebben dezelfde potenties, maar het feit dat jongens wat minder presteren in de vroege adolescentie kan dus te maken hebben met de achterstand van de neuropsychologische ontwikkeling bij jongens.

Gerichte steun, sturing en inspiratie door de leerkracht en ouder en een pedagogische aanpak door stimulatie van deze neuropsychologische ontwikkeling, zal dus bij zowel jongens als meisjes leiden tot betere  leermotivatie en studieprestaties.

Zeg het voort dus! Het onderwijs kan deze informatie goed gebruiken en wellicht de keuze van schoolrichting/beroepskeuze wat later voorleggen aan onze jongeren.

Bron: Frontiers in Psychology. Artikel: coding task performance in early adolescence: a large scale controlled study into boy-girl differences. VU promovendus: Sanne Dekker/Jelle Jolles.

 

FemNa40