Lac Leoninum

In 2012, tijdens mijn opleiding tot
Klassiek Homeopaat, heb ik een werkstuk geschreven over het homeopathische middel
Lac Leoninum.

Ik vond het zeer bijzonder om onderzoek te doen naar het gedrag van de leeuw in relatie met de symptomen die bij dit waardevolle homeopathische middel passen.

Ik wil graag een stukje hierover met jullie delen in dit blog.

 

Sinds de jaren negentig is het scala aan homeopathische middelen uitgebreid van zo’n 300 middelen naar meer dan 6000 middelen. Op basis van specifieke kenmerken van een patiënt schrijven wij, homeopaten, een middel voor dat hij of zij nodig heeft en dat passend is op het totaalbeeld van de patiënt.

Je zou homeopathische middelen grofweg kunnen indelen in vier groepen: a) Planten, b) dieren, c) mineralen of d) nosoden.

Mensen die een plantenmiddel nodig hebben, hebben heel andere thema’s in hun leven, karakter, ziektebeeld en manier van dingen ervaren dan mensen die een bijvoorbeeld een dierenmiddel nodig hebben. Kort door de bocht kun je bij 'plantenmensen' stellen dat zij zich vaak en snel gekwetst voelen.

Bij mensen die een dierenmiddel nodig hebben, zie je vaak dat zij zich gekleineerd of gepasseerd voelen,
met het gevoel er niet tegen te kunnen vechten.

Kenmerkend voor een dierenmiddel is dat hem altijd iets is aangedaan door een ander. En zo kunnen we een middel uit het mineralenrijk ook typeren.

In de homeopathie is een vrij moderne stroom die de Lac middelen vertegenwoordigt. Deze homeopathische middelen zijn gemaakt uit moedermelk van zoogdieren.

Wanneer tijdens de anamnese duidelijk is geworden uit welke groep het middel moet komen (planten, dieren, mineralen, etc.) dat bij de patiënt past, gaan we vervolgens verder differentiëren.

Stel de analyse wijst naar een dierenmiddel, dan kunnen we aan de hand van de thema’s in het ziektepatroon van de patiënt kijken welk specifieke middel uit het het dierenrijk het beste past. Zoogdieren, reptielen, vogels, insecten hebben allemaal hun eigen kenmerken en klachtenpatronen.

Het thema bij de Lac middelen is vaak een moederthema. Het heeft letterlijk te maken met 'Bonding' tussen kind en moeder. En vooral het gebrek hieraan.

Je ziet vaak dat mensen een gebrek aan vertrouwen hebben opgebouwd. Of een tijd gescheiden zijn geweest van hun moeder, geen borstvoeding hebben gehad, niet gewenst waren of om wat voor reden dan ook niet hebben kunnen hechten.

Een van de Lac middelen is Lac Leoninum. Symptomen bij Lac Leoninum kunnen zijn:

  • Woede, gevoel anderen te willen helpen/beschermen en vooral kinderen, moeite met authoriteit, zeer boos zijn wanneer men de schuld van iets krijgt, dictoriaal, respect eisen of problemen ervaren wanneer men niet gerespecteerd wordt, verhoogde dorst, verhoogd libido. Macht willen of angst om macht kwijt te raken. Angst zwak en eenzaam te zijn. Boos wanneer men trots of gekrenkt is, dromen over verantwoording.
    Hoge bloeddruk, rusteloosheid, moeite met uit bed komen, uren lang kunnen slapen, eczeem.
     

Je ziet in het middel veel kenmerken van de leeuw zelf terug. Voor leeuwinnen is het belangrijk in een roedel te kunnen leven, wanneer ze verstoten worden zullen ze eerder sterven. Dit kenmerk vind je ook weer terug in de klachten die personen ervaren welke het middel Lac Leoninum nodig hebben.

Deze klacht kan lijken op een relatie hebben met een 'verstoting' tijdens het leven van de persoon die dit middel nodig heeft.

Wil je meer weten over over dit onderwerp en/of middel neem dan vrijbljivend contact met mij op
artemis-homeopathie.nl

Er was eens een soldaat die boven alles van jagen hield. Het gebeurde op een zekere dag dat een manklopende leeuw hem tegemoet kwam, die zijn poot aan hem toonde.

De soldaat stapte van zijn paard en trok een scherpe doorn uit zijn poot en smeerde zalf op zijn wond.

De leeuw genas en rende naar het woud.

De koning van dat koninkrijk jaagde in hetzelfde bos. Hij vond de leeuw en en voedde hem vele jaren.

Jaren later kwam de soldaat in opstand tegen de koning en werd gevangen genomen. De koning gaf als vonnis de soldaat aan de leeuw te voeren en de leeuw geen ander voedsel te bieden.

Toen de leeuw de soldaat zag, naderde hij en toen hij hem herkende, beschermde hij hem. Zo wachtte de leeuw 7 dagen en nachten totdat de koning de soldaat weer tot zich riep.

FemNa40