Rozemarijn beïnvloedt geheugen

Moeten we veel meer rozemarijn gaan gebruiken bij onze maaltijden of rozemarijnolie verspreiden?

Wetenschappers hebben namelijk een onderzoek gedaan,
waarbij druppels rozemarijnolie in een kamer werden verspreid, voordat de deelnemers binnenkwamen en vergeleken dit met de deelnemers die in een geurloze ruimte zaten.

 

Geheugentests

Vervolgens werden er verschillende geheugentests gedaan. Zo werden er bijvoorbeeld objecten verstopt, die weer terug-gevonden moesten worden en op een vastgesteld tijdstip aan de onderzoeksleider teruggegeven moesten worden.
De score ging omlaag, als de deelnemers eraan herinnerd moesten worden.

Het prospectieve geheugen gebruik je hiervoor, want dit laat je zaken onthouden die in de toekomst plaatsvinden of die je gepland hebt, bijvoorbeeld dat je iedere maandagochtend naar de sportclub moet en op woensdag je oma moet bellen, voordat zij naar het ziekenhuis gaat.

Cineool

Cineool is een bestanddeel dat in rozemarijn zit en dit bleek al in eerdere onderzoeken het geheugen te beïnvloeden.

Uit het onderzoek kwam inderdaad naar voren dat deelnemers uit de kamer met rozemarijnolie beter presteerden dan deelnemers uit de geurloze kamer. Zij onthielden namelijk beter wat zij moesten doen en op welk tijdstip.

De deelnemers werden ook onderzocht op de concentratie 1.8-cineool in het bloed en zij vonden hiervan inderdaad een hogere concentratie. Dit betekent dus dat de stof daadwerkelijk in het lichaam terechtkomt en je beter laat presteren.

Deze onderzoeksresultaten geven  mogelijkerwijs goede aanknopingspunten voor mensen met geheugenproblemen.

Bron: Gezondheidsnet.

 

 

FemNa40