Column: Internationale Vrouwendag!

Vanmorgen in de Telegraaf stond ergens in een bijlage een klein stukje over Amerikaanse vrouwen uit het begin van de vorige eeuw, die gingen staken om betere arbeidsomstandigheden te krijgen en meer betaald te worden.

Deze staking in New York op 8 maart 1908 was de aanzet tot de Internationale Vrouwendag.

 

Hoe schrijnend is het als er anno 2014 slechts 1 klein verdwaald stukje staat in de krant over de oorsprong van deze dag. Je zou toch mogen verwachten dat er een bijlage gewijd is aan deze dag. Alleen Sky Radio gebruikt het vandaag!

Gelijkwaardigheid

Internationale vrouwendag staat voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardige beloning, gelijke arbeidsrechten, emancipatie etc. Maar als we nu eens kritisch kijken dan zie je dat vrouwen nog steeds minder betaald worden omdat ze, zo hoorde ik gisteren op de radio van iemand van het CBS, vaak minder of helemaal niet gaan werken als er kinderen komen en wanneer ze weer terugkeren op de arbeidsmarkt de dames zo'n grote achterstand hebben in werkervaring, dat ze niet meer gelijkwaardig beloond kunnen worden t.o.v. de heren die zijn door blijven werken!

In datzelfde interview hoorde ik wel dat de huidige Nederlandse vrouwen tussen de 25-30 jaar nu meer verdienen en hoger zijn opgeleid dan de mannen. Dat klopt, omdat de jonge generatie vrouwen overheersen op de universiteiten, eerder zijn afgestudeerd en dus ook eerder gaan werken dan de heren. Maar... omdat in Nederland de kinderopvang naar mijn mening zo achterlijk is geregeld, is het voor veel stellen onmogelijk om beide carrière te maken en fulltime te blijven werken.

Emancipatievoorvechtster

Onlangs hield Ina Brouwer, emancipatie voorvechtster uit de jaren 60, een spreekbeurt bij onze netwerklunch Gooische vrouwen Zaken. Ik heb eerlijk gezegd met open mond zitten luisteren. Zij heeft onderzoek gedaan waarom wij in Nederland vinden dat het  'not done' is om een deel van de opvoeding uit te besteden aan anderen.

De oorsprong ligt in de 17de eeuw. In Frankrijk was het bij de adel maar ook de lagen daaronder gebruikelijk dat een kind zeker tot de 12de jaar niet zichtbaar was. Het werd opgevoed door minnen en kindermeisjes. De dames konden gewoon doorgaan met het leven wat men leidde.

In Nederland onder invloed van het Calvinisme had men de opvatting dat niemand beter het kind kon opvoeden dan de eigen moeder. In alle ons omringende landen werd het Franse model gevolgd, alleen niet in Nederland. Tot zeker eind jaren 50 was het dan ook 'verboden' om te gaan werken als je getrouwd was, laat staan een kind kreeg. Ina heeft daar een heel goed boek over geschreven.

Economische zelfstandigheid

Naderhand ontstonden de part-time banen en werd het voor veel vrouwen mogelijk om toch in het arbeidsproces te blijven, de opleidingsmogelijkheden werden beter en de kinderopvang werd betaalbaar. 
Uit recente cijfers blijkt dat wij op dit moment het grootste aantal vrouwelijke part-timers hebben, maar de laagste economische zelfstandigheid. Toen ik dat hoorde, vond ik het schrikbarend.

Als ik dan lees dat de kinderopvang steeds onbetaalbaarder wordt, de belastingaftrekmogelijkheden vermin-deren en er steeds minder banen zijn die verdeeld kunnen worden, dan denk ik dat we langzamerhand teruggaan in de tijd in plaats van vooruit. Ik vind het werkelijk een hele nare gedachte.

In deze tijd moet iedereen economisch zelfstandig zijn, ongeacht je sekse. Uiteraard moet er door Den Haag goede voorwaarden worden geschapen, zoals b.v. gratis kinderopvang, sporten na school, warm eten op school etc. Schooltijden van 08-18 uur, waarbij kinderen naast de reguliere school sport- en muzieklessen hebben en als ze thuiskomen alleen nog maar een boterham hoeven te eten, waardoor er veel quality time overblijft met de ouders.

Dit zijn slechts een aantal mogelijkheden. Er zijn er ongetwijfeld nog meer. Alhoewel ook uit onderzoek blijkt dat de hoogte van de kinderopvang uiteindelijk niet de reden is waarom vrouwen wel of niet (minder) werken.
Het heeft met ambitie te maken ongeacht de opleiding!

Niet werken

Eén op de vier relaties strandt en daarbij zijn de financiële consequenties voor de vrouw vaak heel ingrijpend. Begrijp me goed, het is geen pleidooi om perse te werken, maar besef wel dat wat de consequenties zijn als je gaat scheiden of weduwe wordt.

Ik begrijp overigens heel goed dat vrouwen eens een tijdje minder of helemaal niet gaan werken buitenshuis, want wie moet er anders de luizen nakijken, voorleesouder zijn, rijden naar de uitstapjes, bibliotheek-moeder en van alles en nog wat doen op school waar de leerkrachten niet aan toekomen omdat ze er veel taken bij gekregen hebben. Eigenlijk draait de hele lagere school op moeders die niet tot nauwelijks werken. Deze moeders zouden dan ook m.i. gewoon salaris moeten krijgen.

Alhoewel hier in 't Gooi op de scholen heel veel wordt gedaan door moeders die juist full-time ondernemer zijn of part-time werken. De andere dames zijn veelal druk met tennis- en hockeycompetities!

Leve internationale vrouwendag!

FemNa40