Drank en drugsgebruik onder jongeren

Was het vroeger allemaal wat strenger en is het nu allemaal anders omdat de jongeren meer geld hebben om van alles te kopen? Ik denk het niet.

 

Vroeger en nu

Was het vroeger allemaal wat strenger en is het nu allemaal anders omdat de jongeren meer geld hebben om van alles te kopen? Ik denk het niet. Toen ik jong was werd er ook aardig gedronken onder de jeugd, maar excessen waren er niet zoveel als vandaag de dag. Jongeren lijken hun eigen grenzen niet meer te kennen of weten überhaupt niet wat grenzen zijn.
Feit: 80% van de jongeren heeft voor de leeftijd van 16 jaar alcohol gedronken, ongeveer een kwart heeft dan al een keer cannabis gebruikt.

Stijging

Vanaf 1992 is er een duidelijke stijging te zien van het aantal jongeren onder de 16 jaar die wel eens drinken of dronken zijn geweest. Meer vrijheid, meer geld en reclame liggen ten grondslag aan deze ontwikkeling.

Positief nieuws is dat deze cijfers vanaf 2007 aanmerkelijk dalen onder de jongste groepen.

Risico’s

Er is veel publiciteit geweest over de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd te weten: hersenschade, vergiftiging, kans op verslaving en slechte leerprestaties. Daarnaast zijn ouders strenger geworden t.a.v. het gebruik van alcohol.

Het gebruik van cannabis schijnt ook onder jongeren de afgelopen jaren te zijn afgenomen. Dat jongeren die cannabis gebruiken al snel overstappen naar zwaarder spul, blijkt meestal niet op te gaan.

Grenzen stellen

Ouders kunnen hier veel aan doen door grenzen en regels in te stellen. Stel regels in voordat je kind nieuwsgierig wordt naar drank en cannabis. Heb je te weinig kennis en informatie, bezoek dan de informatie-avonden van de GGD op school of bekijk de websites van drugsinfo.nl en wat drinkjij.nl.

Als ouders duidelijke regels stellen, blijken kinderen minder te gebruiken. Blijf in gesprek hierover en leg goed uit waarom je de regels stelt. Stel daarnaast ook regels als je kind al drinkt; wanneer, hoeveel en wanneer niet.

Zelfvertrouwen geven

Het belangrijkste is dat je kind zelfvertrouwen heeft om de groepsdruk te weerstaan. Daar kunnen wij als ouders veel in betekenen door in gesprek te blijven met onze kinderen en te weten met wie ze omgaan, maar vooral grenzen aan te geven wat wel en niet geoorloofd is.

FemNa40