De tien geboden van de opvoeding

Liefde, zelfontwikkeling en veiligheid voor jongeren zijn essentieel voor de basis van een toekomst als volwassene. Om ouders op weg te helpen heeft MD Hulp Online de 10 geboden van de opvoeding samengesteld.

 

De tien geboden van de opvoeding

Gebod 1: Geef liefde, aandacht en verzorging.

Gebod 2: Geef ze knuffels en omhelzingen. Lichamelijk contact is essentieel voor ontwikkeling en groei.

Gebod 3 : Bescherm ze door veiligheid en vertrouwen te bieden voor een goede zelfontwikkeling. 

Gebod 4: Geef grenzen aan door consequent te zijn en regels te hanteren.

Gebod 5 : Luister met aandacht. Ze willen alles weten en delen met je wat ze zien/meemaken.

Gebod 6 : Praat met ze. Kinderen / Jongeren willen discussiëren en debatteren om eigen denkwijze te vormen. 

Gebod 7: Begin los te laten. Geef vertrouwen dat ze het zelf aankunnen. Regels blijven, maar teugels vieren

Gebod 8 : Toon begrip en respect. Interesse en verdiepen in zijn/ haar leefwereld geeft (zelf)vertrouwen.

Gebod 9 :Sta aan hun zijde en begeleid & coach. Laat ze nadenken over de keuzes die zij maken. 

Gebod 10: Respecteer de eigen identiteit in een gelijkwaardige relatie maar blijf ouder en laat zien dat je trots bent op wat zij bereikt hebben.

Deze tien geboden zijn tot stand gekomen na ordening van mijn eigen gedachten en jarenlange ervaring. Ik deel ze graag met alle moeders/vrouwen van FemNa40 als leidraad voor de opvoeding .

Er wordt in de vele beschikbare literatuur al zoveel gezegd en besproken waardoor ik op gegeven moment zelf wilde formuleren wat ik nu belangrijk vind in de opvoeding.

Meer info of reactie? Laat een bericht achter!

MD Hulp Online

http://www.mdjongerenonlinehulp.nl

FemNa40