Dyslexie

Steeds meer kinderen krijgen de stempel dyslectisch te zijn. Vroeger leek het minder voor te komen,
maar dat is niet het geval. Kinderen werden in het verleden vaak als lui en moe bestempeld en vervolgens keek men niet meer naar hen om. 

Tegenwoordig heeft men veel meer aandacht en middelen voorradig om dit probleem sneller te herkennen. Helaas worden er daardoor ook te snel diagnoses gesteld, terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn.

 

Definitie

Je spreekt over dyslexie, of in de volksmond woordblind, als het kind moeite heeft met taal (lezen, schrijven en spellen). De term dyslexie komt uit het Grieks, waar dys (niet goed) en lexis (taal of woorden) betekent.

Over de oorzaak van dyslexie zijn meerdere theorieën:

  • Dat er iets misgaat in de aanleg van de hersenen, waardoor de linkerhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechterhelft.
  • Dat een deel van de informatieverwerking niet snel genoeg verloopt in de hersenen.
  • Dat er een verlaagde activiteit is in de hersengebieden voor woordherkenning en woordanalyse.

Al met al is men het er wel er over eens dat dyslexie in grote mate erfelijk bepaald is en dat kinderen van ouders met dyslexie een grotere kans hebben het zelf ook te krijgen.

Aandachtspunten

Waar je als ouder op kunt letten, voor de basisschoolperiode begint, is of de spraakontwikkeling trager verloopt, de grove en fijne motoriek achterloopt bij leeftijdgenootjes en het knutselwerk wat lastiger en slordiger gaat.

Eenmaal op de basisschool zijn veel voorkomende kenmerken: moeite met het schrijven van je eigen naam, slecht leesbaar handschrift en de omkeringen van letters en cijfers  als p en d, 6 en 9. Daarnaast nog het moeite hebben met het (hardop) lezen en het door elkaar halen van woordjes/klanken (b.v. drop en dorp).

Het is wel erg belangrijk om dyslexie op jonge leeftijd te herkennen, zodat er hulp aangeboden kan worden om een goede basis voor het kind te creëren en zodoende minder problemen op school en in de klas te krijgen.

Positieve punten

Kinderen of volwassenen met dyslexie hebben echter ook positieve punten, zoals dat zij goed zijn in het bewaren van overzicht, zij nemen informatie veel beter op en nieuwe kennis blijft beter hangen. Het zijn vaak praktisch ingestelde personen en creatieve denkers en hebben vaak handen van goud.

Ga echter niet te snel van het stigma uit dat het wel dyslexie zal zijn bij problemen met lezen, maar laat een daarvoor opgeleide deskundige of de schoolbegeleidingsdienst een gedegen onderzoek doen om te achterhalen of het echt zo is.

Is de diagnose eenmaal gesteld en het liefst zo vroeg mogelijk,  dan kan een goed begeleidingsplan je kind nog fijne schooljaren bezorgen.

Wil je meer hierover weten? Laat dan een reactie achter bij de comments hieronder of kom naar het
gratis online adviesspreekuur (op de even weken op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur).

Marilva Dikmoet/MD Hulp Online

FemNa40