Met je handen in het haar?

Sta je vaak met je handen in je haar omdat je niet meer weet wat te doen en je jezelf moet beheersen?

Je hebt alles al geprobeerd als ouder om het gedrag van je kind te veranderen en de stroom klachten nemen ook toe vanuit school?

Je kind lijkt niet te luisteren, maakt snel ruzie, pest of bedreigt en toont weinig respect voor een ander?

 

Als je dit merkt dan is het goed om professionele hulp in te schakelen en een onderzoek te doen om te bekijken of er niet sprake is van een gedragstoornis.

Gedragstoornis

We weten allemaal dat tijdens bepaalde fases kinderen koppig (peuter-kleuterperiode) of opstandig en agressief (puberteitsfase) kunnen zijn. Het wordt een ander verhaal als dit gedrag constant aanwezig is. We spreken dan ook van een gedragsstoornis als ernstig negatief gedrag vaker en sterker dan gemiddeld voorkomt en niet wordt veroorzaakt door omstandigheden en dit gedrag al langere tijd aanwezig is.

Er zijn twee soorten agressieve gedragstoornissen die ODD en CD worden genoemd. ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder oftewel oppositioneel opstandige gedragsstoornis en CD voor Conduct Disorder oftewel antisociale gedragstoornissen.

ODD & CD

ODD en CD zijn beide ontwikkelingstoornissen. Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en vaak in verzet, maken veel ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels, maar van echt gewelddadig gedrag is geen sprake.

Zij hebben vaak problemen in de sociale omgang,vooral met volwassenen maar ook met leeftijdsgenoten.
Deze aandoening komt vaak voor met anderen stoornissen als ADHD of autisme, waardoor het vaak lastig is vast te stellen. 

Kinderen met een antisociale gedragstoornis of CD, vertonen niet-acceptabel gedrag en kunnen agressief of delinquent gedrag vertonen. Zij zijn vaak erg op zichzelf gericht en hebben weinig contact met leeftijdsgenoten. Doen zij dit wel dan is het vaak om persoonlijk voordeel en vinden dat zij zich niet aan de normale regels hoeven te houden.

Dit komt doordat zij zich weinig in een ander kunnen  inleven. Ik heb in het verleden een meisje met dit gedrag begeleid en door te oefenen met haar aan de hand van simpele plaatjes en situatieschetsen was duidelijk merkbaar dat zij heel andere gedachten had bij het zien van situatieschetsen en zich de beleving van een ander niet kon voorstellen.

Door hiermee te oefenen kon zij langzamerhand ook stilstaan en zich inleven in een ander persoon en was gedragsverandering na een paar maanden merkbaar binnen de klas. 

Ook de gedragstoornis CD, komt vaak voor in combinatie met ADHD of autisme. Merk je dus als ouders dat je kind weinig tot niets opneemt of leert aan regels en waarden en normen, dan is het dus verstandig hier verder onderzoek naar te doen. Door middel van gedragstherapie voor het kind en ouderbegeleiding om hiermee te leren omgaan, is veel te bereiken en te veranderen.

Wil je meer weten of heb je een vraag, stel die dan bij de comments hieronder of tijdens het gratis advies-spreekuur.   

Marilva Dikmoet / MD Hulp Online

FemNa40