AD(H)D en medicijngebruik

Toch even op een zijpad deze week, naar een tegenwoordig veel voorkomend gedragsprobleem: ADHD en het gebruik van medicijnen.

Dit vanwege de vragen van bezorgde ouders naar aanleiding van het experiment van Arie Boomsma en anderen om een dag Ritalin te gebruiken en te kijken wat voor effect dit middel heeft.

 

Medicatie

Ik ben geen voorstander van het snel voorschrijven van medicatie voor welke stoornis dan ook, maar soms is het wel noodzakelijk om kinderen/jongeren wat rust in hun hoofd en lichaam te geven, waardoor zij zich beter kunnen gedragen en concentreren.

Dit moet wel gebeuren na gedegen onderzoek, waarna de dosering van het middel onder goede begeleiding moet worden voorgeschreven. Ieder individu is anders en heeft een andere bouw en gestel waar rekening mee moet worden gehouden bij de voorgeschreven hoeveelheid medicatie.

Welk medicijn?

Methylfenidaat is het best onderzochte en veiligste middel bij AD(H)D. We kennen dit onder  de merknaam Ritalin (de kortwerkende vorm) en Concerta (de lang werkende vorm). Deze twee medicijnen worden het meest voorgeschreven. 

Ritalin neem je gemiddeld 2 tot 3 keer per dag in en begint een half uur na inname te werken gedurende 3 à 4 uur. Concerta geeft de stof langzaam af gedurende de dag en werkt ongeveer 12 uur. Het blijven echter beide psychostimulantia of amfetamines die onder de Opiumwet vallen, waardoor de uitgeschreven recepten door de Inspectie van de Gezondheidszorg worden gecontroleerd.

De Gezondheidsraad heeft hierover bekend gemaakt: 'De werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid op korte termijn van deze middelen is in onderzoek overtuigend aangetoond voor een behandeling tot circa twee jaar'. Dit spreekt voor zich.

Of het gebruik hiervan  op de lange termijn niet schadelijk is voor de hersenen is nog niet duidelijk. Men stelt dan ook dat na 50 jaar gebruik van deze middelen er nog nooit schadelijke effecten naar voren zijn gekomen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan hiernaar.

Sinds 2004 is er ook nog het middel Atomoxetine, bekend onder de naam Strattera. Strattera  heeft een andere werking dan metylfenidaat en werkt ook op een ander neurotransmittersysteem en valt niet onder psychostimulantia en daardoor ook niet onder de Opiumwet. Het is een lang werkend medicijn dat één keer per 24 uur wordt ingenomen. Inname moet worden opgebouwd tot de juiste dosering is gevonden.

Bijwerkingen

In het kort de bijwerkingen die meestal de eerste weken na inname voorkomen. Bijwerkingen bij psy-chostimulantia zijn: inslaapproblemen, verminderde eetlust, matheid, lusteloosheid en buik-/hoofdpijn. 
De meest voorkomende bijwerkingen van Strattera zijn: slaperigheid, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, moeheid en buikklachten.

Advies

Een duidelijke keuze maken voor medicijngebruik naast behandeling van psychosociale aard (gedragstherapie), is lastig voor elke ouder. Soms is het echter toch raadzaam dit te overwegen, met name als het kind zelf en de omgeving er onder lijdt. Ik heb jongeren in mijn praktijk gehad die er veel baat bij hadden en daardoor eindelijk de rust in hun hoofd en lijf kregen om datgene te doen wat zij altijd wilden en anders nooit konden.

Snel een recept voorschrijven zonder onderzoek is echter uit den boze en onverantwoord. Helaas gebeurt dit toch nog. Goede begeleiding en de juiste dosering van welke medicatie dan ook is altijd een eerste vereiste. Wil je meer en uitgebreide informatie, ga dan naar de site van balansdigitaal.nl of lees het boek van A. Paternotte en
J. Buitelaar : 'Het is ADHD'.

In een artikel over gedragsproblemen zal ik uitgebreider stilstaan bij  Ad(H) D en de symptomen.

Wil je meer hierover weten? Laat dan een reactie achter bij de comments hieronder of kom naar het
gratis online adviesspreekuur (op de even weken op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur).

Marilva Dikmoet/MD Hulp Online

FemNa40