Leerproblemen

Er zijn kinderen die op school moeite hebben om  de lesstof te begrijpen en het reguliere onderwijs te volgen.

Dit kan te maken hebben met gedrag en/of leerproblemen.

De overheid gaat nu daarop inspelen door passend onderwijs in te voeren dat door alle scholen moet worden vormgegeven.

 

Tijdens de kleuterleeftijd kan dit te maken hebben met het feit dat  de ontwikkeling nog goed op gang moet komen. Hier hoef je je als ouder niet meteen ongerust over te maken. Je ziet soms ook dat kleuters groep 3 nogmaals over moeten doen.

Kleuters mogen nu meteen vanaf hun 4e jaar naar school. Kinderen die in het midden van het  schooljaar jarig worden hebben dan ook vaak 2½ jaar kleuteronderwijs achter de rug. Dit kan voor sommige kinderen goed uitpakken wanneer ze nog wat speels zijn.

Het wordt echter anders als de basisschool die tegenwoordig de ontwikkeling van de leerling moet volgen via het leerlingvolgsysteem, op gegeven moment toch signaleert dat er een achterstand is ontstaan in de ontwikkeling. Dit kan natuurlijk ook op een later tijdstip op de basisschool gesignaleerd worden. We spreken dan van een leerprobleem of leerachterstand.

Leerproblemen en gedrag

Er zijn verschillende soorten leerproblemen die op vele manieren kunnen ontstaan. Een kind kan ook meerdere leerproblemen hebben en soms ook in combinatie met een gedragprobleem/gedragsstoornis.

Een leerprobleem is voor ieder kind lastig en je ziet vaak dat er daardoor ook problemen met het gedrag ontstaan, omdat geen enkel kind het fijn vindt als hij/zij niet mee kan komen met klasgenootjes. 

Een leerprobleem is voor ieder kind lastig en je ziet vaak dat er daardoor ook problemen met het gedrag ontstaan, omdat geen enkel kind het fijn vindt als hij/zij niet mee kan komen met klasgenootjes. Pesten, faalangst, onzekerheid, maar ook opstandig of druk gedrag in de klas zijn vaak het gevolg hiervan.

Het is dan ook van groot belang om leerproblemen vroegtijdig te signaleren en naar de beste oplossing voor het kind te zoeken. Leerproblemen ontstaan en het is dus belangrijk hiervoor hulp te zoeken, omdat er veel  aan gedaan kan worden en tegenwoordig volop mogelijkheden zijn om zowel binnen als buiten school hulp in te schakelen. Je ziet dan ook vaak dat de gedragsproblemen die daar mee te maken hebben ook verminderen.

Welke leerproblemen

De bekendste leerproblemen die iedereen kent, zijn lees- en rekenproblemen als dyslexie en dyscalculie. Er zijn er echter nog meer te noemen, waaronder deze:

  • Werkhoudingproblemen
  • Leesproblemen en dyslexie
  • Rekenproblemen en dyscalculie
  • Beelddenken
  • NLD, een non verbale leerstoornis
  • DCD of dyspraxie

In de volgende reeks artikelen zal ik uitgebreider hierop ingaan om enkele leerproblemen wat te verduidelijken. Als er  eenmaal een achterstand gesignaleerd is, is het goed om zo snel mogelijk te achterhalen waar het probleem ligt bij het kind om de achterstand  in te lopen en de ontwikkeling niet onnodig te belemmeren.

De leerkracht heeft daar vaak al wel een beeld van en anders zal er onderzocht moeten worden waar het probleem precies ligt en welke hulp nodig is om het kind hiermee te helpen.

Heb je dit zelf meegemaakt met je eigen kind en wil je meer weten, schroom dan niet je vraag te stellen onder dit artikel bij de comments of tijdens het gratis adviesspreekuur op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.

Marilva Dikmoet /MD Hulp Online

FemNa40