Maatregelen vechtscheiding

Vorige week hebben de staatssecretarissen Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (VWS) bekendgemaakt maatregelen te zullen nemen om de positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren.

Ook de ombudsman heeft van zich laten horen en wil verplichte hulp bij echtscheiding en hij stelt voor dat ouders hulp krijgen van een bemiddelaar om een ouderschapsplan te maken.

 

Beiden komen tot deze actie aangezien nog teveel kinderen de dupe worden van vechtscheidingen tussen ouders. Sinds de wettelijke invoering van het ouderschapsplan blijkt juist dat er meer vechtscheidingen plaatsvinden. Momenteel hebben 16.000 kinderen last van vechtscheidingen en komen er per jaar 3.500 kinderen bij.

Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor een goed verloop van een scheiding en nemen zich dit ook vaak voor, maar wanneer dit onderwerp daadwerkelijk aan de orde komt, verzanden zij helaas nog te vaak in echtelijke ruzies ten koste van het kind en zijn de goede voornemens snel vergeten.

Acties

De staatssecretarissen willen dan ook maatregelen om preventief te werk te gaan en instanties vroegtijdig laten signaleren wanneer dergelijke problemen in zicht komen om zodoende de schade zo klein mogelijk te houden. Kinderen worden centraal gezet in voorlichtingscampagnes die opgezet zullen worden naast het trainen van professionals in het vroegtijdig signaleren en hulp aanbieden, voordat alles escaleert.

De Kinderombudsman Marc Dullaert geeft in zijn advies rapport dan ook terecht aan dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling is.

Kinderen in vechtscheidingen kunnen in erge loyaliteitsconflicten terechtkomen wat het risico meebrengt dat zij emotionele problemen, gedragsproblemen, slechtere schoolprestaties en later in hun leven problemen met het aangaan van andere relaties  krijgen.

Juridische procedures

De kinderombudsman benoemt ook de eindeloze juridische procedures welke het huidige systeem in de hand werkt en doet een goed voorstel waar een pilot mee gedraaid zal worden, namelijk dat één rechter de hele  echtscheidingsprocedure zal behandelen. Dit voorstel juich ik enorm toe aangezien ik dat aan den lijve heb meegemaakt bij mijn eigen scheiding wat meerdere en verschillende rechters kunnen creëren.

Mochten de gesprekken op niets uitlopen dan voert de rechter de regie en kan het kind een belangenbehartiger toegewezen krijgen. Goede initiatieven, die naar ik hoop ook resultaten zullen opleveren voor al die kinderen die in een vechtscheiding van hun ouders terechtkomen en er niet om gevraagd hebben.

Wil je meer hierover weten? Laat dan een reactie achter bij de comments hieronder of kom naar het
gratis online adviesspreekuur (op de even weken op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur).

Marilva Dikmoet/MD Hulp Online

FemNa40