Vechtscheiding voorkomen

Wij denken allemaal dat als het op scheiden aankomt, dat een vechtscheiding je bespaart blijft, omdat er zulke goede afspraken zijn gemaakt of omdat je in eerste instantie op goede voet uit elkaar bent gegaan.

De stap van echtscheiding naar een vechtscheiding is snel gemaakt. Hoe vermijd je dit? 

 

Een echtscheiding wordt pas een vechtscheiding als een van de exen het niet eens kan worden over de gestelde (bezoek)regelingen, betalingen en de verdelingen. Hierdoor onstaat een onherstelbare ontwrichting (EOO).

In tegenstelling tot een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Een EOT is snelste en gemakkelijke manier om te scheiden. Het is echter geen garantie dat beiden instemmen met de scheiding en tot een bevredigende verdeling kunnen komen. Hiervoor kan men een onpartijdige bemiddelaar ingeschakeld worden voor als je niet tot een goede overeenkomst kan komen.

Herkenning van een vechtscheiding

Een vechtscheiding onstaat ongemerkt, maar de symptomen zijn wel erg duidelijk. Het begint langzaam bij de discussies die onstaan waarbij geen concessies worden gedaan en er wederzijds een advocaat wordt ingeschakelt. Deze proberen zoveel mogelijk aan te vechten, waardoor ellenlange twisten ontstaan die jarenlang kunnen duren, met het doel om zoveel mogelijk het onderste uit de kan te halen.

Hoe kan een vechtscheiding zich dan nog uiten?

 • Je ex betaalt de alimentatie niet op tijd.
 • De omgangsregeling wordt genegeert.
 • Je ex betaalt de alimentatie niet op tijd.
 • Er ontstaan hevige ruzies met je ex.
 • Je ex plundert alle rekeningen.
 • Je ex vertraagt opzettelijk het scheidingsproces.
 • Je ex gebruikt fysiek geweld.
 • Je ex maakt je zwart.
 • Je ex schakelt een privédetective in.
   

Tips

 • Probeer zoveel mogelijk je emoties in bedwang te houden en blijf kalm. Schakel niet direct een advocaat in. Probeer op een volwassen manier met elkaar te communiceren en blijf dat ook doen, misschien resulteert dit dan om goede  afspraken te maken omtrent het huis, de kinderen en de goederen.
 • Als je de communicatie goed kunt blijven voortzetten, kan professionele informatie en advies voor beide partijen goed van pas komen. Op basis daarvan kun je de juiste beslissingen nemen.
 • Schakelt je ex toch een advocaat in en krijg je een dagvaarding in de bus, laat dit rustig op je inwerken en reageer niet gelijk. Probeer je ex ervan te overtuigen dat een onderlinge overeenkomst veel minder energie kost dan een jarenlange procedure voor de rechtbank.
 • Geef niet financieel toe voor een betere kinderregeling. De verdeling van het vermogen is namelijk definitief en de kinderregeling kan altijd herzien worden. Als de verdeling van het vermogen vastligt, kan je ex terugkomen op jullie mondelinge afspraken.
 • Denk aan je kind(eren). Zij lijden al genoeg door de scheiding en dat wordt alleen maar bemoeilijkt door een jarenlage procedure en zijn hier altijd de dupe van. Probeer als eerste een oplossing voor het kind(eren) te vinden.
   

Een vechtscheiding is een lastige en lange procedure, waar je veel geld aan moet uigeven en je geen tijd krijgt om het rustig aan te doen om de scheiding te verwerken. Het wordt op den duur een principekwestie en is dat het allemaal wel waard?

Gerelateerde artikelen

FemNa40