Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen of stiefgezinnen zijn gezinnen waarbij minstens één ouder een kind heeft uit een eerdere relatie. Dit komt steeds meer voor en zal in de toekomst alleen maar groeien. Momenteel is dit percentage 10% en dit brengt natuurlijk de nodige leuke zaken, maar ook de nodige spanningen met zich mee.

Ontstaan Stiefgezin

In de hulpverlening wordt niet meer gesproken over 'stief' moeder of vader, aangezien dat toch een negatieve klank met zich meebrengt, maar over samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin wordt vaak gevormd na een echtscheiding of overlijden van één van de ouder(s). Het aantal stiefgezinnen in Nederland is momenteel ongeveer 184.000.

Jongeren en kinderen moeten na de scheiding of het overlijden van een ouder natuurlijk wennen aan de nieuwe relatie van de overgebleven ouder, maar hebben natuurlijk ook nog wel een band met de biologische ouder. Het is dus belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan en zowel de kinderen als de nieuwe partner hier de tijd voor te geven. Botsende loyaliteiten kunnen anders opspelen, wat natuurlijk weer zijn weerslag heeft op de nieuwe relatie.

Verandering

Ouders doen er goed aan om de nieuwe relatie pas bekend te maken als er sprake is van een serieuze relatie. Als het kind bij de biologische ouder is, kan dit het moment zijn om de nieuwe relatie te onderzoeken. Kinderen hebben tijd nodig om aan het nieuwe gezin te wennen en aan de stiefouder. Omgekeerd zal de nieuwe partner ook een band moeten opbouwen met de 'stief' kinderen.
Tegenwoordig zijn er steeds meer kinderen die leven binnen een co-ouderschap   en daar ook de tijd voor moeten krijgen om met al deze veranderingen om te gaan. Steun uit de omgeving is dan ook van groot belang voor de aanpassing  van de kinderen. Familieleden en met name grootouders kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Volgende keer een aantal tips om hier beter mee om te gaan.
Wordt vervolgd.      
  
 

FemNa40