‘Zorg’ kinderen

We worden steeds meer geconfronteerd met kinderen die extra zorg nodig hebben.

Tegenwoordig is er in elke klas wel een kind aanwezig met emotionele- of gedragsproblemen (AD(H)D), leerproblemen (dyslexie of dyscalculie) of zijn er kinderen met autisme.

We staan er niet altijd bij stil wat dit ten eerste voor het onderwijs aan deze kinderen betekent en voor de ouders die daar dagelijks mee te maken krijgen.

 

Passend onderwijs

De regering wil in 2014-2015 het passend onderwijs invoeren. Kort gezegd wil de regering dat zoveel mogelijk kinderen met passend onderwijs het reguliere onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs en scholen krijgen vanaf augustus 2014 een zorgplicht.

Dit wil zeggen dat elke school voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek moet zoeken. Dit kan zowel binnen de eigen school zijn met extra ondersteuning in de klas of op een andere reguliere school die meer te bieden heeft of het (voorgezet) speciaal onderwijs.

Niet elke ouder zal in eerste instantie blij zijn als zij merken dat hun kind wat extra ondersteuning nodig heeft op school. Maar het is goed hier wel open voor te staan en dit bespreekbaar te maken op school en samen te bekijken wat nodig is aan goede begeleiding en zorg om een prettige schoolloopbaan voor je kind te creëren en zijn individuele ontwikkeling niet te stagneren.

Terwijl ik dit artikel schrijf, hebben het CBS en het ministerie van Onderwijs net bekend gemaakt dat er steeds meer kinderen naar een speciale school worden verwezen en dan met name binnen het voortgezet onderwijs. Inmiddels gaan meer dan 70.000 kinderen naar een speciale school.

In het basisonderwijs lijkt de piek al geweest te zijn en wordt er ook meer geprobeerd het kind binnen de reguliere klas te houden met extra ondersteuning en begeleiding. Kan dit echt niet meer met alle extra ondersteuning en begeleiding, dan is het raadzaam om te verwijzen naar het speciaal onderwijs.

Thuis begeleiding/ondersteuning

Ouders moeten zich echter ook realiseren dat er soms ook hiervoor aan het thuisfront hard gewerkt moet worden. Wil een kind zich goed ontwikkelen dan moeten zowel de school als de ouders hieraan meewerken.
Dit wordt vaak vergeten.

In mijn eigen praktijk merk ik dat dit vaak een lastig punt is aangezien ouders soms wel heel veel verwachten van school, maar zelf niet al teveel tijd of energie hieraan willen besteden. Een goede  samenwerking tussen ouder, kind en school is het allerbelangrijkst willen kinderen goed geholpen worden.

Ouderbegeleiding of ondersteuning aan het thuisfront is soms essentieel voor je kind. Elke ouder wil toch het beste voor haar/zijn kind en zal dan ook zijn/haar steentje moeten bijdragen om kinderen met extra zorg een leuke maar vooral ook een prettige schooltijd te geven.

Marilva Dikmoet / MD Hulp Online

FemNa40