Sponsorloop Johannes Hospitium Wilnis

Het Johannes Hospitium in Wilnis bestaat dit jaar 15 jaar!! Met hart en ziel werk ik wekelijks 1 dagdeel als vrijwilligster in het hospitium. Van het inschenken van een kopje thee of koffie tot het wassen van één van onze bewoners. Het is zo speciaal! Wat dit voor mij betekent is bijna met geen pen te beschrijven…

Toch wil ik met jullie delen dat het idee van de website FemNa40 is ontstaan door mijn ervaringen als vrijwilligster in dit hospitium… Ik draag de vaste medewerkers en de ruim 100 vrijwilligers een warm hart toe.

 

15 Sterren sponsorloop

Om die reden breng ik jullie in het kader van het stimuleren van vrijwilligerswerk, als lezeressen van FemNa40, de door het Johannes Hospitium georganiseerde ’15 sterren sponsorloop’ graag onder de aandacht. Deze sponsorloop wordt gehouden op donderdag 30 mei aanstaande.

Het is een sportieve wandeling (7 kilometer) met als doel de onderlinge saamhorigheid van alle betrokkenen bij het Johannes Hospitium te stimuleren en de naamsbekendheid van het hospitium nog verder te vergroten.

Met de geldelijke opbrengst van de sponsorloop hopen we met elkaar een mooie herinnering aan het hospitium te kunnen overhandigen.

Sponsoren

Het sponsorbedrag is vastgesteld op € 5,- per sponsor.
Wilt u een hoger sponsorbedrag bieden, dan is dat uiteraard van harte welkom.

Bezoek de website van het Johanneshospitium om te lezen hoe u uw sponsorbedrag kunt overmaken.

Het is toch fantastisch als we met elkaar en voor elkaar iets kunnen betekenen.
Dat is waar FemNa40 voor staat! Uw donatie aan de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium stelt het hospitium in staat om palliatieve zorg op hoog niveau te kunnen blijven verlenen.

Hartelijk dank!

Monique Veenman

 

 

 

 

 

 

 

FemNa40