Mijn professie: Orthopedagoog

Vaak lees of hoor je het woord pedagoog en weet je niet wat dit woord precies betekent.

Een ander woord voor pedagoog is opvoedkundige.
Een opvoedkundige houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-18 jaar.

Een specialisme binnen de pedagogiek is de orthopedagoog.
Deze kan adviseren, begeleiden of behandelen bij problemen in de opvoeding, want soms loopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar wens.

 

Verschillende richtingen

Binnen de orthopedagogiek waren er in mijn opleidingstijd 4 verschillende richtingen: de richting voor lichamelijk gehandicapten, de geestelijk gehandicapten, kinderen met onderwijs/ leerproblemen en kinderen met sociaal emotionele- en/of gedragsproblemen.

Ik ben een orthopedagoog die zich dagelijks bezighoudt met kinderen/jongeren die gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen of leerproblemen hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn met: faalangst, adhd, dyslexie, autisme, agressief gedrag of depressie.

Testen

Als er sprake is van een echte gedragsstoornis of specifiek ziektebeeld, zal er een onderzoek gedaan moeten worden aan de hand van testjes, waardoor duidelijk wordt wat er precies met het kind of jongere aan de hand is.

Advies vragen

Maar het hoeft niet altijd zover te komen. Ouders die een vraag hebben of even niet meer weten wat te doen, kunnen ook bij mij terecht voor advies.

Aan de hand van een gesprek waarin het opvoedprobleem duidelijk wordt, komen we samen tot een advies dat past bij jouw gezin. Ieder kind is anders, maar ook elke ouder of gezinssamenstelling waar het kind in opgroeit.

Ik vind daarom dat er naar het totaalplaatje gekeken moet worden en wat past bij welk gezin. De adviezen zullen dan ook beter toe te passen zijn en resultaat opleveren.

Gratis adviesspreekuur

Op de dinsdagavonden heb ik voor dit soort vragen een gratis adviesspreekuur op de FemNa40 site. Maak daar dus gebruik van!

De komende weken schrijf ik steeds een artikel over een bepaald opvoedkundig probleem, waar de meeste ouders wel eens mee te maken hebben of kunnen krijgen

Mijn visie

Mijn visie over opvoeding heb ik eens verwoord in De tien geboden van de opvoeding. Je krijgt hierdoor al een indruk hoe ik als pedagoog in het leven sta.

Dus heb je een vraag en ben je niet in de gelegenheid om deze te stellen tijdens het adviesspreekuur op de dinsdagavond?
Stel de vraag dan op de adviespagina onder mijn biografie bij de comments of onder een artikel. Ik zit er voor jou!

Marilva Dikmoet / MD Hulp Online

 

FemNa40