Levensenergie, bewustzijn en gezondheid (2)

- De Aarde. De mens is van oudsher in genetisch en energetisch opzicht in coherentie met de Aarde geëvolueerd.

De Aarde heeft voor ons energetisch beschermende, voedende en informerende functies.

Binnen deze context wordt de Aarde ook wel 'Moeder Aarde' genoemd. De moeder baart, voedt, beschermt en infor-meert (opvoeden) immers haar kind.

 

(Elektromagnetisch veld (aura))

Genetisch bestaat ons lichaam uit stoffen die allemaal van moeder aarde afkomstig zijn. Energetisch worden we beschermd, gevoed en geïnformeerd door het elektromagnetisch veld (aura) van de Aarde. De Aarde is energie in beweging en heeft daarom een elektromagnetisch veld (aura). Deze wordt gevoed door levensenergie.

Levensenergie ligt ten grondslag aan alles wat benoemd kan worden. Aan alles wat zich fijn- of grof-stoffelijk manifesteert ligt levensenergie ten grondslag. Aangezien de Aarde erg groot is, heeft deze dus ook een groot en sterk elektromagnetisch veld. Dit veld beschermt ons bijvoorbeeld tegen kosmische straling.

Het elektromagnetisch veld van de Aarde staat gelijk aan een 1,8 meter dikke wand voor bescherming tegen 'schadelijke' kosmische straling.

(Geluiden)

Energie in beweging resoneert en resonanties hebben frequenties die geluid voortbrengen. Zo maken alle sterren en planeten geluid. Veel geluiden van deze geluiden zijn ook door de NASA geregistreerd en te
vinden op Youtube.

Het elektromagnetisch veld van de Aarde is rond 1920 ontdekt door wetenschapper Nicolai Tesla. In 1952 heeft de Duitse natuurkundige Wilfried Otto Schumann deze berekend als 7,83 Herz.

De 7,83 Herz is de gemiddelde frequentie van de Aarde en wordt ook wel de Schuman frequentie genoemd of de 'hartslag van Moeder Aarde'. Deze frequentie is sinds kort gewoon vanuit ruimtestations te detecteren.

(Bioritme)

De hartslag van Moeder Aarde (7,83 Herz) heeft een grote invloed op ons bioritme. Dit werd als eerste ontdekt door professor Schuman zelf. Hij isoleerde voor enkele weken gezonde studenten van hem in een bunker. Doordat de bunker de frequentie van de Aarde buitensloot werden zijn studenten energetisch ontregeld.

Dit resulteerde in een compleet verstoord bioritme (dag en nacht ritme). Daarbij werden ze depressief en het immuunsysteem zwakte zeer sterk af. Al deze klachten verdwenen binnen aanzienlijke korte tijd toen de frequentie van 7,83 Herz in de bunker werd uitgezonden.

Vandaar dat de frequentie van de Aarde ook wel de ‘hartslag van Moeder Aarde' wordt genoemd. Sindsdien wordt deze frequentie ook in alle ruimtestations en voertuigen uitgezonden. De Amerikaanse astronauten vielen vroeger bij terugkomst op Aarde zowat uit elkaar en moesten vaak maanden lang revalideren. Aangezien de Russen in hun ruimtestations en voertuigen de frequentie van Moeder Aarde uitzonden, bleven deze in vergelijking met de Amerikaanse astronauten redelijk gezond.

(Elektrosmog)

Veel dieren gebruiken de elektromagnetische frequenties van Moeder Aarde als een soort kompas. Doordat de mens steeds meer kunstmatige elektromagnetische frequenties heeft gecreëerd, is de frequentie van de Aarde niet goed meer te detecteren.

Momenteel is de aardfrequentie alleen nog goed te meten op de open oceanen of vanuit de ruimte. Dit komt omdat de kunstmatige straling, ook wel elektrosmog genoemd, in het westen ruim 200 keer hoger is dan in de jaren 50. Dit betekent dat de mens er door wordt verstoord, de Aarde hoger gaat resoneren en dat dieren de weg kwijtraken.

(Disinformatie)

In het begin dacht men dat dolfijnen zelfmoord pleegde toen ze in groten getale stranden opzwommen en stierven. Nu blijkt dat de oceanen zo erg vervuild zijn met elektrosmog van diverse radarsystemen en radioverkeer, dat de dolfijnen verkeerde elektromagnetsiche informatie opvingen.

Deze disinformatie laat ze dus massaal de verkeerde richting opzwemmen. Hierdoor sterven niet alleen dolfijnen, maar ook overige dieren en insecten die afhankelijk zijn van de hartslag van Moeder Aarde om zich in de juiste richting te begeven. 

Veel dieren en insecten zijn hierdoor al uitgestorven en gedecimeerd. Uit onderzoek is al gebleken dat, wanneer er een in werking zijnde mobiele telefoon in een bijenkorf wordt gelegd, er geen bij meer in de korf terugkeert.

In het volgende artikel zal er dieper worden ingegaan op de Aarde en onze gezondheid.

FemNa40