Levensenergie, bewustzijn en gezondheid (3)

De Aarde (vervolg)

(Aarde frequentie verhoogd)
Zoals al eerder verteld bedraagt de basisfrequentie van de Aarde 7,83 Herz. Deze frequentie is vanaf de jaren 50 almaar aan het verhogen.

De hedendaagse wetenschappers zijn niet eensluidend over het hoe en waarom de frequentie van de Aarde nu al gemiddeld rond de 11 Herz ligt.

 

Deze verhoging is begonnen vanaf de jaren vijftig. Het is wel bekend dat de wereldwijde kunstmatige elektromagnetisch straling nu ruim 200 keer hoger is dan de jaren vijftig.

Deze kunstmatige elektromagnetische straling is afkomstig van alle 'draadloze' elektronica zoals mobiele telefonie, WiFi, Wii, militaire en overheidsfrequenties, satellieten, UMTS- en GSM-masten, huishoudelijk en industriële elektrische apparaten.

Al deze verstorende kunstmatige straling wordt ook wel elektrosmog genoemd. Want het heeft voordelen, maar ook zeker net zoveel nadelen, omdat tegenpolen niet zonder elkaar kunnen bestaan.

(Gevolgen van verhoogde aarde frequentie)
Hoe men het ook wendt, draait of keert, elektrosmog vermengt zich in ieder geval met het natuurlijke elektromagnetische veld van de Aarde. Deze gaat hierdoor in frequentie verhogen en anders resoneren.

Klik hier om de resonantie van de Aarde te horen die door de NASA is geregistreerd. Uiteraard zijn lang niet alle gevolgen te overzien door de almaar verhogende Aardefrequentie. Maar het is wel een feit dat de Aarde nu wel anders resoneert in het elektromagnetisch veld van het universum.

Hierdoor veranderd er weer iets in het grote geheel, maar wat dat is niet te voorspellen. Het zou kunnen dat een meteoriet in het vervolgen van zijn  baan wordt gestoord en dan net niet of juist wel de Aarde raakt. Dit zou weer van alles teweeg kunnen brengen en in het slechtste geval het einde van de menselijker soort kunnen betekenen. Dit laatste gebeurde tenslotte ook met de dino´s.

(Gevolgen van verhoogde aarde frequentie op de hersenen)
Niet alleen het universum gaat anders reageren op de veranderende Aardefrequentie, maar ook de levende wezens.
Hersenen functioneren op energie en dat bepaalt weer de hoeveelheid hersengolven per seconde.
Zie hierover de onderstaande afbeelding.

Men ziet wanneer de Aardefrequentie gaat verhogen richting de 12 Herz, dat de hersenen in het Alpha golvengebied worden beïnvloed. Dit betekend dat men dus moeilijker of minder lang in Theta en Delta golvengebied kan komen.
Want elektromagnetische golven kennen geen muren en die van de Aarde gaan dus gewoon door de schedel en beïnvloeden de hersenen. Maar natuurlijk niet alleen de straling van de Aarde, maar ook en met name de kunstmatige elektromagnetische straling (elektrosmog). Zie hierover de  onderstaande afbeelding.

Dit alles tezamen verstoord de hersenen zeer sterk en laat mensen - en in mindere mate dieren - zowel fysiek, psychisch en emotioneel anders functioneren. Dit anders functioneren heeft twee kanten. Maar één kant is zeker ziekmakend en die gevolgen van elektrosmog noemt men dan ook elektrostress ook wel EHS (ElektroHyperSensitiviteit) genoemd. 

Dit betekent dat de mens dus minder lang, goed en diep kan slapen en ontspannen. Dit is essentieel voor een goede algehele gezondheid en wordt dit teveel verstoord, dan krijgt men tal van ziektes. Tevens zal men langer en vaker vanuit de hersenen blijven functioneren en kan het lijken dat de tijd sneller gaat.

Kortom een haastig mentaal leven zonder gezonde, warme en liefdevolle rustpunten om bewust te kunnen ZIJN.
Voor meer informatie zie www.spininversion.nl

In het volgende deel meer over voeding en drinken.

FemNa40