Levensenergie, bewustzijn en gezondheid (1)

Levensenergie

Levensenergie is neutraal en onmisbaar voor je leven en gezondheid. Deze wordt gevoed vanuit levensenergie bronnen zoals de natuur, de aarde, bewustzijn en natuurlijke verse voeding en water.

Onnatuurlijke omgevingen, zoals de stad, geven zeer weinig levensenergie en veel verstorende kunstmatige elektro-magnetische energieën, zoals straling. Deze straling is afkomstig van alle 'draadloze' elektronica: mobiele telefonie, WiFi, UMTS- en GSM-masten, hoogspanningskabels, modems, computers, babyfoons, radars, huishoudelijke en industriële apparaten.

Een tekort aan en verstoring van levensenergie veroorzaakt gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, uitputting, stress, hartritmestoornissen, hoofdpijnen, depressies, slaapproblemen, concentratieverlies en geheugenproblemen.
Deze opsomming is dan ook nog maar het topje van de energetisch schadelijke en spreekwoordelijk welbekende ijsberg.

Straling verstoort de gezondheid

Steeds meer mensen hebben dan ook psychische, energetische en fysieke klachten door kunstmatige elektromagnetische straling (straling). Dit aantal ligt in Nederland alleen al op 3% van de bevolking, wat neerkomt op meer dan 510.000 mensen. Het probleem met straling is dat de zintuigen het niet kunnen waarnemen. Dit laatste neemt niet weg dat het er niet is,
want helaas is het tegendeel waar.

Wanneer we straling een kleurtje zouden geven, dan zouden alle steden op de wereld in een dicht gekleurde wolk verhult zijn. Straling verstoort de natuurlijke elektromagnetische informatie en schaadt daarmee het leven op aarde, daarom wordt het ook wel elektrosmog genoemd. Deze beschadigt en verstoort primair energetisch en secundair fysiologisch op verschillende manieren de gezondheid.

Primaire energetische verstoringen

Bewustzijn
Veel mensen staan er niet bij stil, maar de mens is een energetisch wezen dat in een fysiek lichaam zit en niet andersom. Dit energetische wezen zorgt voor de nodige levensenergie, waardoor het lichaam kan leven en gezond blijven.

Een gezond lichaam (fysiek, psychisch en emotioneel) heeft een gezonde grote energetische uitstraling.

Deze energetische uistraling noemt men wetenschappelijk het fysiek elektromagnetisch veld en spiritueel noemt men het aura. Deze is bij een ziek lichaam minimaal en bij een dood lichaam compleet afwezig. Zie hierover de ondertaande afbeelding waarvan de linker aura gezond is en de rechter aura ziek is.

De hoeveelheid levensenergie is dus onlosmakelijk verbonden met leven en gezondheid. Levensenergie is dan ook een samengeteld woord dat bestaat uit 'leven'en 'energie'. Daaruit kan men concluderen dat men zelf het leven is en niet de dood. Aangezien geboorte en sterven gebeurt binnen het bewustzijn van het leven, is het duidelijk dat bewustzijn en levensenergie in essentie synoniem zijn.

Leven is bewustzijn en bewustzijn is leven. Dus hoe bewuster men hier en nu in het lichaam aanwezig is, hoe groter en krachtiger de energetische uitstraling is. Vandaar dat mensen die gelijk aan Jezus en Boeddha ontwaakt zijn (volledig vrij van naam en vorm identiteit) een grote en sterke energetische uitstraling hebben. Hoe minder men bewust aanwezig is in het lichaam, omdat men via de denkgeest gemaakte identiteiten (ego) leeft, hoe minder groot en krachtig de energetische uitstraling (aura) is.

De moderne mens leeft steeds minder in het lichaam en is volledig geobsedeerd door alles wat zich daarbuiten bevind.
Met name de draadloze generatie jongeren leven vrijwel het grootste gedeelte van de tijd online en dus compleet onbewust. Het is dan ook erg moeilijk om daar werkelijk bewust contact mee te hebben. Dit gaat in ieder geval makkelijker als ze weer offline gaan, waardoor ze in het bewustzijn weer online kunnen
komen.

Levensenergiebronnen
Onze levensenergie wordt niet alleen maar gevoed vanuit bewustzijn, maar ook door de natuurlijke omgeving zoals de natuur, de aarde, lucht, vers natuurlijk voedsel en drinkwater. Dit zijn allemaal open en krachtige kanalen van levensenergie, die de levensenergie van de mens aanvullen wat weer resulteert in extra 'levens'energie en gezondheid.

- De natuur

De mens heeft zich evolutionair gezien genetisch ontwikkeld in coherentie met de eerder genoemde natuurlijke factoren.

Deze factoren beschermen, voeden en informeren ons, omdat we er energetische gezien mee in contact staan en ermee communiceren (communie).

Dit gaat nog beter wanneer men hier en nu bewust aanwezig is in het lichaam. Zo blijkt dus dat natuurvolkeren een veel grotere en sterkere energetische uitstraling (aura) hebben. Ze staan hierdoor ook beter in contact met de natuurlijke omgeving en elkaar.

Nu leven de meeste mensen in kunstmatige omgevingen die vrijwel geen levensenergie afgeven. Mede hierdoor is de moderne mens energetisch minder sterk dan de natuurmens. De meeste stadsmensen voelen zich dan ook weer een stuk vitaler, vrolijker en meer ontspannen als ze over het strand of door het bos hebben gewandeld.

Helaas is dit van korte duur, want zodra men weer terug is in de stad, daalt de levensenergie weer behoorlijk. Dit is natuurlijk ook omdat er veel verstorende straling (elektrosmog) aanwezig is. Deze beschadigd dan ook letterlijk het fysiek elektromagnetisch veld (aura), waardoor er nog meer levensenergie weglekt en schadelijke energieën de algehele gezondheid kunnen gaan verstoren.

Lees in het volgende artikel verder over de levensenergie verstorende factoren.

 

 

FemNa40