Levensenergie is alles

'Levensenergie' is voor de Westers georiënteerde mens helaas al zeer lange tijd onbekend.

Dit feit wordt nog eens bevestigd door dat het woord 'levensenergie' niet voorkomt in de Nederlandse woordenboeken en encyclopedieën.

Terwijl aanhangers van de grote religies het begrip Levensenergie wel degelijk kennen.

 

Het staat namelijk al duizenden jaren vermeld in de scheppingsverhalen van de Mahabharata 'hindoeïsme', Bijbel en de Koran. Daarbij is het ook nog eens onder veel verschillende namen bekend bij de Aziatische samenlevingen. Alles bij elkaar genomen weet meer dan de helft van de wereldbevolking wat levensenergie is.

Etymologie

Het woord 'Levensenergie' komt in zeer veel benamingen voor en is al duizenden jaren oud. In het Sanskriet heet het Prana(1) wat 'levensadem' betekent. Dit stond al in 3100 v.Chr. beschreven in de Mahabharata. Ongeveer 1450 v.Chr. staat beschreven hoe de Egyptenaren met levensenergie werkten. Denk hierbij aan de piramides en de Ank(2) wat 'levenskruis' betekent. Ruim 2500 jaar later werd de levensadem ook vermeld in Genesis(3) het eerste hoofdstuk van de Tenach 'oude testament'.

Toen had God Adam gemaakt van aarde en blies door diens neus de Levensadem in (zie afbeelding boven1).
Dit laatste is ook terug te vinden in de Koran(4). Ki, Chi, Mana, Lung en Ruah zijn de latere en overige benamingen voor 'Levensenergie'. Deze verwijzen overigens naar de bron van alles wat bestaat. De Westerse wetenschappelijke en meer oppervlakkige benamingen zijn Orgon, Nulpuntenergie en The Force zoals het gekscherend in de film Star Wars word genoemd.

Definitie

Levensenergie ligt ten grondslag aan alles wat verschijnt en verdwijnt in de oneindige en onbeschrijfbare levensbron. Aan iedere gedachte en aan alles wat kan worden benoemd ligt 'Levensenergie' aan ten grondslag.

Aan alles wat je kunt benoemen ligt levensenergie ten grondslag.

Descriptie(5)

Levensenergie wordt ook wel de brug tussen het onverdeelde ongemanifesteerde en het dualistische gemanifesteerde genoemd. Het komt zowel in gebonden vorm als in vrije vorm voor. Zonder Levensenergie zouden er ook gaan nanodeeltjes, fotonen, tachyonen, elektronen, atomen, enzovoorts bestaan. Het is dus het universele bouwblok van alle bouwsteentje die nu bekend en onbekend zijn.

Het wordt tijdelijk gebruikt om iets voor onbepaalde tijd te manifesteren en wordt nooit verbruikt door wat het helpt te manifesteren. De hoeveelheid levensenergie is absoluut alles bepalend voor optimale manifestatie zoals gezondheid, houdbaarheid, conditie en levensduur. Bovendien kan het door zijn dynamische aard als vrije energie kinetisch (machinaal) worden gebruikt.

Externe levensenergiebronnen

Levensenergie is overal aanwezig maar kan per situatie in hoeveelheid verschillen. Zo kan er door een bepaalde manier van yoga ademhaling (pranayama)(6) extra Levensenergie via de in te ademen lucht in het lichaam worden gebracht. De revitaliserende werking van een boswandeling komt omdat planten, bomen, dieren, vers water en schone lucht open kanalen zijn voor levensenergie. Hierdoor is in een natuurlijke omgeving de concentratie levensenergie vele malen hoger dan in de kunstmatige omgevingen zoals in steden en voertuigen.

De mens behoort dan ook eigenlijk in de natuur thuis waar ook vers voedsel en water te vinden is. Vers wil zeggen dat het nog veel levensenergie bevat. Hoe langer voedsel en water van hun bron zijn gescheiden des te lager zal de hoeveelheid levensenergie dan zijn. Beide hebben dan nog wel de aanbevolen hedendaagse hoeveelheid orthomoleculaire voedingswaardes maar zeer weinig levensenergie. Na het consumeren zullen het water en de voeding levensenergie aan het lichaam onttrekken in plaats van toevoegen.

In tegenstelling tot vroeger wisselde de mensen door het leven in stamverband veel levensenergie met elkaar uit. Door ons hedendaags onbewust individueel separatistisch leefgedrag in overwegend kunstmatige omgevingen doen we onszelf tekort aan levensenergie. Ook de hoeveelheid verstorende kunstmatige 'draadloze' elektromagnetische straling verstoren en beschadigen de mens energetisch wat zeer veel levensenergie kost.

Door ons onbewust individueel separatistisch leefgedrag in overwegend kunstmatige omgevingen doen we ons zelf  tekort aan levensenergie.

Primaire levensenergiebron

De eerder genoemde oorzaken van levensenergie vermindering zou deels vanuit eigen wil op te lossen zijn. 
De grootste verbetering in het verhogen van de levensenergie ligt in bewustwording. De bron is namelijk inherent aan wie u al bent. Maar zolang men vergeet bewust te zijn zal men geïdentificeerd blijven met wie men nu denkt te zijn in vergankelijke naam en vorm. Indien men zich door middel van echte bereidwillig-heid de eigen wezenlijke toestand wil herinneren dan zal de primaire levensenergie weer optimaal gaan stromen.
Dit komt uiteraard dan ook ten goede aan de omgeving.

Van oost naar west

Levensenergie was al duizend jaren bekend in het Oosten maar niet in het Westen. Pas medio vorige eeuw ontdekte ook de Oostenrijkse psychiater, seksuoloog, psychoanalyticus, bioloog en natuurkundige Willem Reich per ongeluk levensenergie. Hij wist niet dat het de al duizenden jaren bekende levensenergie was.
Hij dacht echter totaal iets nieuws te hebben ontdekt en noemde het orgon(8) niet te verwarren met orgonite.

Zijn herontdekking bleef voor verschillende Indiase Goeroes die hem de hemel in prezen niet onopgemerkt. Want levensenergie vergemakkelijkt het de zelfrealisatie en helpt alles wat door onbewust zijn is verstoord weer te herstellen.  Hij ontdekte door mensen met levensenergie te behandelen dat ze van een heleboel fysieke en psychische ziektes begonnen te genezen.

Levenenergie en gezondheid

Wanneer de mens dus genoeg Levensenergie tot zich neemt kan alles optimaal functioneren, herstellen en zelfs regenereren. Het word in het lichaam bruikbaar voor de ademhaling, slikken, is gerelateerd aan de intelligentie, het zenuwstelsel, de luchtwegen, hart, reguleert doorstroming, beweging van de gewrichten en musculatuur, het spijsverteringsstelsel, energie, wil, geheugen, uitademing, ontlasting, urine, sperma, menstruatie geboorte en trekt zich terug bij overlijden. Levensenergie is dus onmisbaar voor een gezond en gelukkig leven.

Oplossingen

Er zijn vele oplossingen om de levensenergie te optimaliseren. Sommige zoals yoga en meditatie zijn met een beetje goede wil echt wel haalbaar en sommige wat moeilijker. Voor de ene oplossing moet je zelf dagelijks wat doen en je voor zolang als nodig blijven inzetten. De andere oplossing is gewoon eenmalig een product aanschaffen die helpt de levensenergie voor jou persoonlijk te optimaliseren.

Veel zogenaamde levensenergie producten verstoren de
energetische balans en veroorzaken ziekten.

Levensenergie producten

Sommige levensenergieproducten zoals bepaalde edelstenen zijn deels werkzaam maar niet opgewassen tegen de kunstmatige wereld waarin de meeste mensen leven. Ook hebben veel producten zoals 'magneetsieraden' niets te maken met levensenergie, zijn onhandig of gebaseerd op zweverige verhaaltjes en goed gelovigheid. Bovendien kunnen bepaalde producten de individuele gezondheid wel degelijk schaden. Iemand kan bijvoorbeeld energetisch verstoord en ziek worden als er voor die persoon verkeerde edelstenen en overige materialen in een product zijn verwerkt.

Spininversion producten

Spininversion producten, vooral niet te verwarren met orgonite producten, zijn ontwikkeld met de intentie om mensen te ondersteunen bij hun zelfrealisatie, herstel en regeneratie. In tegenstelling tot orgonite producten is de geheime samenstelling van Spininversion langdurig klinisch getest en wetenschappelijk en medisch gefundeerd. Dit betekent dat de producten voor iedereen alleen maar positieve en geen negatieve effecten hebben. De producten worden dan ook geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing en het onderstaande IGEF Ltd. certificaat die ook in 2014 weer is behaald (zie afbeelding 2).

 Afb. 2

De IGEF gecertificeerde Spininversion producten zijn geen orgonite producten.

IGEF gecertificeerd (9)

De producten zijn onafhankelijk en langdurig wetenschappelijk getest door het IGEF Ltd. (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung Ltd.) in Duitsland en door het IAER Ltd. (International Association for Electrosmog Research Ltd.) in Engeland. De testresultaten van deze twee toonaangevende onderzoeks-laboratoria, op het gebied van electrosmog (straling) onderzoek, hebben een zeer positief resultaat laten zien.

Spininversion producten herstellen dan ook effectief de door electrosmog veroorzaakte energetische verstoringen en schade. Het IGEF Ltd. heeft per 12 oktober 2011 alle producten officieel gecertificeerd.
Dit betekent dat de producten onder constante IGEF Ltd. kwaliteitcontrole staan. Hierdoor is de werkzaamheid van alle Spininversion producten blijvend gegarandeerd.

Productwerking

Spininversion producten zuigen als het ware vrije en gebonden 'verstoorde' levensenergie naar zich toe en geven het weer af als vrije geconcentreerde levensenergie (zie afbeelding 3). Hierdoor stijgt primair de vrije levensenergie in de omgeving en daalt secundair deels de verstoorde energie. Dit heeft als gevolg dat er meer vrije levensenergie beschikbaar is voor het lichaam die energetisch kan herstellen.

Afb. 3

Zo kan het door straling (electrosmog) beschadigde bio-elektromagnetisch veld (aura) wat de mens omhult weer herstellen (zie afbeelding 4). Aangezien de aura als een energetisch filter werkt is men dan weer beter beschermd tegen externe energetische invloeden. Tevens kan de levensenergie dan ook niet zo makkelijk meer weglekken omdat de aura als een soort energetisch cocon werkt.

 Afb. 4 

Meer weten of bestellen kan via www.spininversion.nl.

1- A practical Sanskriet dictionary – A.A. Macdonell (Uitgever: Munshiram Manoharlal Publishers 1996)
2- Egyptische symbolen – E. Owusu –(Uitgever: Verba 1999)
3- Oude testament – Genesis 1-4.
4- Koran – Soera Saad
5- Bhagavat Gita
6- Patanjali – Yogasoetra’s (Heilig geschrift van 200 v. Chr.)
7- The essence of kriayoga - Pramahansa Yogananda  (Uitgever: Alight publications 2006)
8- Orgon acumulador  – J. de Meo (Uitgever: Natural Energyworks 2013)
9- www.elektrosmog.com

FemNa40