Ontwikkelingen in de zorg

Voor de mensen die in de zorg werken, wordt het werk steeds zwaarder en wordt er steeds meer in de budgetten geschrapt.

Doordat er steeds minder geld vrijkomt, komt er steeds meer druk op het personeel en moeten werknemers in de zorg steeds meer werk-zaamheden verrichten in de zelfde tijd als voorheen.

 

Gebruik van technologie

De wereld en alles om ons heen is steeds in ontwikkeling. Zo ook de technologie. Ook in de zorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de nieuwste technologiën. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg op afstand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hedendaagse communicatiemiddelen, waardoor er met een webcamverbinding verbinding gemaakt kan worden met een zorgcentrale.

Hierdoor kunnen cliënten makkelijker thuisblijven. Ook hoeven werknemers in de thuiszorg zo minder vaak langs te komen, wanneer een cliënt slechts vragen heeft of persoonlijk contact wil, kan dat zo veel sneller en makkelijker gerealiseerd worden. Wanneer bijvoorbeeld een zorginstelling in Eindhoven verschillende cliënten in de regio heeft, waaronder ook in Helmond, dan is het voor verplegers en mensen in de thuiszorg niet meer nodig om voor kleine dingen op en neer te reizen, deel van de verpleging Helmond kan op deze manier ook op afstand plaatsvinden. Hierdoor kan er aanzienlijk bespaard worden op reistijden en reiskosten.
Daarnaast kunnen cliënten op deze manier ook langer thuis blijven wonen.

Banenplan voor de zorgsector

De zorg is een sector waar voortdurend veranderingen worden doorgevoerd. In het recente banenplan voor de zorg, moeten 80.000 werknemers in de zorg geholpen worden om aan ander werk te komen of om omgeschoold te worden. Hiervoor zal het kabinet honderd miljoen euro beschikbaar maken, ook de werkgevers en vakbonden in de zorgen willen eenzelfde bedrag beschikbaar maken.

Tweederde van de 80.000 werknemers zal omgeschoold worden, de andere werknemers zullen geholpen worden om een baan buiten de zorgsector te vinden. Volgend jaar zullen er ook voor de langdurige zorg verschillende grote veranderingen plaatsvinden. De verantwoordelijkheden van het Rijk zullen namelijk naar de gemeenten verschuiven. Ook zullen de mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen.
Mensen zullen hierdoor meer ondersteuning in huis moeten krijgen, maar tegelijkertijd zal er minder personeel in de zorginstellingen nodig zijn.

FemNa40