Thermografie goed alternatief mammografie

Afgelopen maand stond borstkanker in de schijnwerpers. Het is een belangrijk onderwerp dat altijd, vind ikzelf, onder de aandacht gebracht moet worden, omdat helaas nog steeds veel vrouwen hiermee te maken krijgen.

In mijn jeugd werd ik er al vroeg mee geconfronteerd en nog steeds in mijn omgeving heb ik helaas  teveel vrouwen gezien en gekend die hier ook aan zijn overleden, omdat het na een aantal jaren toch weer terugkwam.

 

Goede behandelingen

Tegenwoordig zijn er gelukkig goede behandelingen, die het voortijdig ontdekken mogelijk maken en dat eraan overlijden niet meer hoeft.

Eén op de negen vrouwen krijgt  te maken met borstkanker. De kans dat een vrouw hieraan overlijdt is nu slechts 3%.
Goed nieuws dus!

Voorlichting

Goede voorlichting blijft echter wel noodzakelijk. We kennen allemaal de mammografie, waar vrouwen boven de 50 ten behoeve van het bevolkingsonderzoek voor opgeroepen worden.

Nu blijkt dat mammografie niet echt geschikt is om kanker in een vroeg stadium op te sporen. Bij een mammografie wordt tegenwoordig vaak DCIS (Ductaal Carnicoom in Situ) geconstateerd, dat een voorstadium van kanker wordt genoemd.

Ik had zelf hier nog nooit van gehoord en voor de mammografie was dit ook nog vrijwel onbekend.

DCIS

DCIS zijn eigenlijk celwoekeringen in klierkwabben en melkgangen van de borst. Dit hoeft niet altijd kwalijk te zijn, aangezien men na onderzoek door autopsie bij veel vrouwen heeft geconstateerd dat het geen problemen gaf (The Lancet 2002; 360:1101) en dat het in 80% van de gevallen geen kanker had veroorzaakt (The Breast Journal, 2000; 6; 331-4).

Het is dan ook op zijn zachtst gezegd vreemd, dat na constatering van DCIS vrouwen nog steeds behandeld worden met chemotherapie, bestraling of zelfs borstamputatie, omdat artsen 'voor de zekerheid' behandelen, terwijl ze niet weten of DCIS zich gaat verspreiden.

Zijn er dan geen alternatieven voor de mammografie? Ja, wel degelijk!

Thermografie als alternatief

Vanaf het ontstaan van thermografie in 1956 tot medio jaren tachtig, was thermografie ofwel digitale infrarood thermografie, een alternatief voor mammografie.

De eindconclusie van een onderzoek was niet alleen dat thermografie waardevol is als goede voorspeller van de risicofactor op toekomstig, kwaadaardige borstkanker, maar ook dat thermografie, acht tot tien jaar éérder dan mammografie, inzicht geeft in snel groeiend of onrustig weefsel, dat zich mogelijk kan ontwikkelen tot borstkanker.

Thermografie is een meetmethode, waarbij men temperatuur in kaart brengt door middel van een thermografische camera. Het resultaat van een thermografische opname is een foto, waarbij lage temperaturen doorgaans een donkere kleur hebben en hogere temperaturen een lichte kleur.

Het is een methode waarmee ziekten en lichamelijk letsel kunnen worden opgespoord. Ook onbegrepen pijnklachten kunnen op een thermografische foto worden gezien.

Veilig onderzoek

Het ondergaan van een medisch thermografisch onderzoek is net zo pijnloos en onschuldig als het maken van een gewone foto. Het is in 5 minuten gedaan en er komt geen straling bij kijken en de therapeut hoeft je niet eens aan te raken. Thermografie is dus een volkomen veilig onderzoek.

Thermografie is tevens geschikt voor vrouwen vanaf 20 jaar en alleen bij zwangere en zogende vrouwen niet van toepassing.

Onterechte diagnose

Inmiddels zijn veel wetenschappers het erover eens dat mammografie niet de beste methode is. Zelfs de Engelse regering geeft nu publiekelijk toe dat mammografie leidt tot drie onterechte constateringen van borstkanker tegenover één die het wel is.

Het gevolg is dat 4000 vrouwen per jaar onterecht denken dat ze borstkanker hebben, daarvoor worden behandeld en dus ongelooflijk lijden.

Wanneer dringt dit tot de Nederlandse regering door!

Kosten en adressen

De kosten van een thermografie zijn rond de €120-160 per scan, waarbij een tweede genomen moet worden na 90 dagen.

Je kunt hiervoor terecht onder andere bij: Thermografie Amsterdam (www.thermografie-amsterdam.nl) en bij Meditherm (www.meditherm.nl) in Den Haag.

We mogen blij en dankbaar zijn dat de sterfte aan borstkanker de afgelopen jaren daalde met 25%.

Voor meer informatie hierover, kijk op www.energiekevrouwenacademie.nl.

Bron: Marjolein Dubbers (Energieke Vrouwen Academie).

FemNa40