Voeding en slaapgedrag

Hoeveel uur per nacht slaap jij gemiddeld? Is dat voldoende en voel je je hierbij ook gezond?

Dan ben jij één van de mensen die door een goede nachtrust wellicht ook een goede conditie bezit.

Uit onderzoek van de University van Pennsylvania is gebleken dat personen die 7 à 8 uur slapen per nacht meestal een betere algemene gezondheid en welzijn hebben dan kortere of langere slapers.

 

Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat je voeding niet alleen bepalend is voor je gewicht en je algemene gezondheid, maar dat het ook invloed zou hebben op je nachtrust.

Dit onderzoek heeft 2 jaar lang proefpersonen tussen 2007-2009 gevolgd aan de hand van een gezond-heidsenquête. Men moest de dagelijkse inname van calorieën en voedingsmiddelen doorgeven en de hoeveelheid uren per nacht dat men sliep.

4 Categorieën

Er waren 4 verschillende categorieën slapers. Zo waren er de 'zeer korte' slapers (minder dan 5 uur per nacht), de 'korte' slapers (5 tot 6 uur), de 'normale' slapers (7 tot 8 uur) en de 'lange' slapers (9 uur of meer per nacht). Er bleek een link te zijn tussen het aantal opgenomen calorieën en de duur van de slaap.

Degenen die het meest aten, hadden het meest kans om in de categorie van korte slapers te zitten.
Verrassend was dat de 'normale' slapers de tweede plaats innamen van het hoogste aantal calorieverbruik, gevolgd door de ’zeer korte' slapers en de 'lange’ slapers.

Invloed?

Algemeen gesteld hadden de normale slapers  ook een meer gevarieerd dieet dan de rest van de categorieën. 
Er is dus een link gelegd door het onderzoek tussen slaapduur en het soort voedingsstoffen wat proefpersonen aten, maar de vraag blijft of eetgewoonten invloed hebben op onze slaap.

Hier zou verder onderzoek duidelijkheid moeten geven, aangezien wij nu al weten dat een korte nachtrust geassocieerd kan worden met gewichtstoename en obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

We weten al dat mensen die te lang slapen gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Zouden we kunnen achterhalen wat de ideale mix is van voedingsstoffen en calorieën wat leidt tot een gezonde slaap dan hebben we een goed middel om al deze ziekten te bestrijden.

Bron: Appetite

FemNa40