Voorlichting

Toen ik nog jong was... In een heel grijs verleden zat ik op de HEAO in Utrecht, afdeling communicatie. De studierichtingen waren onderverdeeld in:
PR, Reclame en Voorlichting.

Ik kwam uit een redelijk rood nest, dus ik zou zeker niet de kant op gaan van PR en Reclame. Veel te commercieel. Wist ik veel dat ik jaren later met heel veel plezier bij een reclamebureau zou gaan werken.

 

Maar goed, ik was jong (en naïef) en zat nog vol ambities en wilde daarom iets gaan doen met Voorlichting.
En dan bedoel ik niet tieners voorlichten over de gevaren van drugs, alcohol en onveilige sex.
Nee, ik zou volwassenen voorlichting geven over belangrijke zaken in het volwassen leven. Over politiek enzo. Mijn scriptie ging over ‘actiegroepen en publiciteit’ en ik was van plan te gaan werken bij Greenpeace en Amnesty.

Leren vintage jack en bier drinken

Ik was trots op mijn 2e hands, veel te grote, maar wel stoer leren jack. Zat al snel op kamers, bezoop me op de donderdagavonden (dé stapavond voor studenten) en ging in de weekeinden naar huis om te werken en om op de zondagen rond te hangen bij de motorcross wedstrijden van mijn vier buurjongens. Dat waren nog eens tijden.

Mijn eerste klus

Voorlichting dus. Mijn eerst klus was een interim baantje bij de Gemeente Den Haag. Afdeling Voorlichting, met als taak Ouderen Voorlichting. Ik nam deze job over van een studiegenootje. Ik ging bij bedrijven langs die informatiebijeenkomsten organiseerden voor medewerkers die bijna met pensioen gingen.

Toentertijd (heel lang geleden dus) was iemand van 65 al heel oud. Ik liet ze (ik heb met terugwerkende kracht het schaamrood op mijn kaken) handige hulpmiddelen zien waarmee ze bijvoorbeeld iets van de grond op konden rapen. Ook werden er kookcursussen georganiseerd voor weduwnaars. Leerden ze aardappels schillen en koken.

Echt waar, moeten we nu niet meer mee aankomen. 80 = het nieuwe 60 toch (zoals 50 het nieuwe 30 is). 
De subsidie werd stopgezet (gek hè), job weg en ik (1.62) ging werken bij de Basketball Bond en daarna bij de autorensportvereniging. Iets heel anders dus.

Goede brieven schrijven

Maar goed, studierichting voorlichting dus. We leerden hoe we een goede en duidelijke brief c.q. persbericht konden schrijven. Hoe we de inwoners konden informeren over projecten bij hun in de buurt, hoe we met de pers om moesten gaan, hoe we mooie folders konden maken over van alles en nog wat.

Ik moest hier aan denken toen er een paar weken geleden een brief van de gemeente op de mat lag. Ik zal je een paar zinnen van deze brief laten meelezen. 'Uw perceel valt binnen plangebied X. In het kader van de Inspraakverordening van de gemeente ligt deze ontwerpbeheersverordening vanaf 26 september zes weken voor inspraak ter inzage. De beheersverordening omvat op hoofdlijnen de gebieden binnen de begrenzing van het nu nog vigerende bestemmingsplan'.

Oké, tijd voor koffie en even het hoofd leegmaken en moed verzamelen voor de volgende alinea: 'Binnen het genoemde gebied worden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Voor de totstandkoming van een beheersverordening geldt geen wettelijke procedure. Hierdoor kan een beheersverordening sneller worden vastgesteld dan een bestemmingsplan. De beheersverordening bestaat uit een verbeelding (de kaart), regels en een toelichting'.

Ergens halverwege stond ook nog: 'Op 30 september is er een informatieavond en kunt u eventueel vragen stellen’.

Scrabble

Ben je er nog? Ik ging eerst weer even koffie halen. De schrijver van deze brief heeft kennelijk een technische studie gedaan, in ieder niet de HEAO. Wellicht kan de afdeling Voorlichting van de gemeente voortaan even naar de ‘uitgaande post’ kijken, brieven vertalen naar gewoon Nederlands.

De spellingscontrole wist ook geen raad met het woord ‘ontwerpbeheersverordening’. Ik heb natuurlijk wel weer wat woorden geleerd die ik kan gebruiken als we scrabble spelen, maar dat zal niet de bedoeling zijn van deze brief.

Achterdochtig

De brief maakte mij ook een beetje achterdochtig. Hoezo eventueel vragen stellen. Wat zit er achter deze ambtelijke wartaal, De informatieavond heb ik helaas gemist (ik was nog bezig met doorgronden van de brief). Ik ga wel gebruikmaken van het feit dat, dankzij de inspraakverordening, de ontwerpbeheersverordening nog zes weken voor inspraak ter inzage ligt.

Ik ben dan met name benieuwd naar de verbeelding. Ook ga ik vast een paar vragen bedenken die ik eventueel kan stellen.

Brief aan de afdeling Voorlichting

O ja, er staat ook ergens in de brief: ‘inspraak op deze beheersverordening is van belang om de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren'. Duidelijk, nog de kwaliteit van informatievoorziening zelf. Nu mijn brief aan mevrouw Schippers (zie mijn vorige blog) is verstuurd, is het tijd om weer in de pen te klimmen. Ik stuur deze keer een brief naar de gemeente, t.a.v. afdeling Voorlichting.

Ik zal hen vragen of zij deze brief voor mij willen vertalen. Tevens zal ik hen de suggestie doen om iedereen die binnen het ‘plangebied’ valt een kopie van deze vertaling te doen toekomen. Dan weten mijn buren ook waar het over gaat.

Gerelateerde artikelen

De intocht

Door:

Afgelopen weken is er veel gesproken over Zwarte Piet, voor de één een lastig en gevoelig onderwerp, voor de ander iets wat gewoon bij onze traditie hoort.

Lees verder

Omdenken

Door:

Ik belandde in een soort van carrousel nadat ik, als gevolg van een bijwerking, voor de tweede keer met een MS-medicijn moest stoppen.

Lees verder

FemNa40