Vraag en antwoord over vleesbomen

Uitleg en verklaring

Wat is vleesboom embolisatie
Uterus embolisatie is een behandelmethode waardoor vrouwen verlost kunnen worden van hun klachten, die veroorzaakt worden door vleesbomen. De lies wordt door middel van een klein prikje verdoofd. Via de lies wordt een katheter naar de baarmoeder gebracht. Via deze katheter worden kleine bolletjes ingebracht in de vaten die naar de vleesboom gaan.

 

Daardoor wordt de bloedstroom naar de vleesboom gestopt, zodat de vleesboom klein en zacht wordt en de klachten verdwijnen. Als een vrouw meerdere vleesbomen heeft, worden deze tijdens één behandeling geëmboliseerd.

Wat zijn de symptomen en klachten van een vleesboom
Vleesbomen kunnen meerdere klachten geven. Vaak beseffen vrouwen niet dat de klachten veroorzaakt worden door vleesbomen. Enkele klachten zijn o.a:

  • Veel vaginaal bloedverlies, dat vaak zorgt voor bloedarmoede en daardoor vermoeidheid
  • Pijn in de onderbuik
  • Bolle buik
  • Vaak plassen
  • Obstipatie
  • Pijn tijdens gemeenschap
  • Rugklachten

Hoe kom je aan een vleesboom, is het genetisch bepaald
Of vrouwen vleesbomen krijgen is vaak genetisch bepaald. Ook is het een feit dat negroïde vrouwen een hogere kans hebben op vleesbomen dan kaukasische (blanke) vrouwen.

Op welke leeftijd komt het het meeste voor
De leeftijd waarop vrouwen vleesbomen krijgen is moeilijk te zeggen. Er zijn vrouwen die vleesbomen hebben, maar zonder klachten blijven. Over het algemeen kunnen vleesbomen voorkomen tot aan de menopauze, maar de meeste vrouwen met klachten van vleesbomen zijn 40-45 jaar. Na de menopauze (vanaf ongeveer 50 jaar) zullen de klachten die veroorzaakt worden door vleesbomen verdwijnen.

Opname en behandeling

Is het een dagopname of poliklinisch
Vrouwen voor vleesboom embolisatie blijven anderhalve dag in het ziekenhuis en verlaten het ziekenhuis de volgende dag.
In een enkel geval kan het zijn dat een vrouw nog een extra nacht blijft.

Is het een pijnlijke behandeling
Gedurende enkele uren na de embolisatie ontstaat meestal  (heftige) pijn in de buik, doordat de vleesboom geen bloed meer krijgt.  Als pijnstilling wordt daarom vóór de embolisatie een infuus aangebracht. Dit infuus met pijnstillende middelen wordt door vrouwen (onder toezicht) zelf bediend.

Zijn er kansen op complicaties
Zoals bij elke medische ingreep kunnen er ook bij embolisatie bijwerkingen zijn. Deze bijwerkingen zijn:

  • Vroegtijdige overgang. 1 à 2% van de vrouwen onder 45 jaar en 7 à 9% boven 45 jaar gaan vroegtijdig in de overgang.
  • Infectie; deze kan goed behandeld worden met antibiotica.
  • Sommige vleesbomen kunnen ‘geboren’ worden: dit is afhankelijk van de plaats waar de vleesboom zich bevindt.

Waar komt deze behandelmethode vandaan
Uterus embolisatie werd rond 1990 voor het eerst uitgevoerd in Parijs.

Zijn jullie de enigen die deze behandeling doen
In 1998 werd uterus embolisatie voor het eerst gedaan in Nederland in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Gezien dit feit heeft het St. Elisabeth ziekenhuis veel ervaring opgebouwd en ook de meeste patiënten in Nederland behandeld. Tegenwoordig  zijn er meerdere ziekenhuizen in Nederland die deze behandeling uitvoeren: deze ziekenhuizen behandelen aanzienlijk minder patiënten op jaarbasis dan het St. Elisabeth ziekenhuis.

Zijn er al resultaten geboekt
Wereldwijd zijn al veel studies gedaan, gevolgd door publicaties in veel medische tijdschriften. De resultaten zijn goed, met een hoog succes percentage en niet of nauwelijks bijwerkingen of complicaties.

Hoe hoog is de slagingskans
De slagingskans van embolisatie bij vleesbomen is ongeveer 90%.

Is er kans op terugkomst
Gezien het feit dat het krijgen van vleesbomen vaak genetisch bepaald is en dat vleesbomen groeien onder invloed van oestrogeen en progesteron, is er altijd een kleine kans dat een vrouw, tot na de overgang, nieuwe vleesbomen krijgt. Deze kans is boven de 45 jaar aanzienlijk verwaarloosbaar klein.

Weet elk ziekenhuis van deze methode af
Er zijn meerdere ziekenhuizen in Nederland die deze behandeling uitvoeren.

Hebben wij bij de huisarts of specialist keuzemogelijkheden
Een vrouw krijgt van de radioloog te horen of embolisatie voor haar technisch mogelijk is (door middel van een mri scan).
Van de gynaecoloog krijgt zij te horen of embolisatie voor haar de beste behandelmethode is. Een vrouw maakt zelf aan de hand van de mogelijkheden haar keuze. Een vrouw kan door de huisarts verwezen worden naar het ziekenhuis.

Wordt het vergoed door de verzekering
Embolisatie wordt vergoed door de verzekering.

Heeft de ingreep invloed op de vruchtbaarheid
Studies tonen aan dat vrouwen zwanger kunnen worden na een embolisatie. Echter, men is in het geval van zwangerschapswens, terughoudend in het uitvoeren van embolisaties waarbij andere behandelopties de eerste voorkeur krijgen.

Als vrouwen meer informatie willen over uterus embolisatie, kunnen zij altijd contact opnemen met Catharina Schonenberg via emailadres: c.schonenberg@elisabeth.nl  of de website www.vleesboom.nl bezoeken.

Geplaatst door Dr. Paul Lohle en Catharina Schonenberg

Gerelateerde artikelen

FemNa40