De Wiet-Check

Een tijd geleden is onderzoek gedaan door ZonMW naar de Wiet-Check. Deze interventie bestaat uit twee gesprekken om de motivatie te vergroten en om te minderen of te stoppen met cannabisgebruik. Om dit doel te bereiken wordt er gebruik-gemaakt van een check-up methode waarin de preventiewerker de jongeren helpt om goede keuzes te maken met betrekking tot zijn middelengebruik.
Het is een interventie die uit Australië naar Nederland is gehaald, aangezien er niets beschikbaar was voor jongeren die vaak cannabis gebruiken, maar geen hulp zoeken. Jongeren zien geen problemen in hun gebruik, maar lopen wel het risico afhankelijk te worden van de cannabis.    


Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 119 jongeren van 14- 21 jaar, die minimaal één keer per week blowen en nog niet gemotiveerd zijn om hulp te zoeken. Na het invullen van een vragenlijst kregen de jongeren een informatiegesprek over feitelijke informatie van het cannabisgebruik.
Gekeken werd naar het  effect op vermindering van en/of stoppen met het gebruik en het psychosociaal functioneren van de jongeren.
Drie en negen maanden later word opnieuw de vragenlijst ingevuld om te zien welk effect het informatiegesprek heeft gehad op de gebruikers. Verrassend was dat bij de lichte gebruikers  er geen  effect merkbaar was na drie maanden, maar dat onder de zwaardere blowers (meer dan 15 joints per week) er wel degelijk sprake was van vermindering van het cannabisgebruik.
Het gebruik was onder de zware blowers gemiddeld ruim 6 joints per week minder.
Deze interventie lijkt  dus vooral goed te werken bij zwaardere blowers. De definitieve resultaten  zullen na negen maanden nog openbaar worden gemaakt.

Bron: Trimbos-Instituut.
 

FemNa40