Enig kinderen

Er zijn genoeg (voor)oordelen over kinderen, die als eenling zijn opgevoed. Maar kloppen deze meningen wel of bedenken wij dit zelf, omdat zij vaak als verwende nesten worden neergezet ?

De Online datingsite eDarling heeft onlangs verschillende vooroordelen over enig kinderen onderzocht.

Er zijn 235 leden ondervraagd om te onderzoeken wat de ver-schillen zijn tussen partners die met of zonder broers/zussen zijn opgegroeid. Daarbij werd specifiek gekeken naar persoonlijke eigenschappen.

 

Hieruit kwam naar voren dat enig kinderen een positiever zelfbeeld hebben. Zij beschouwen zichzelf bijvoorbeeld charmanter dan anderen .In aantallen: 67% tegenover 59% van de ondervraagden met broers en/of zussen. 

Enkele andere resultaten zijn:

  • enig kinderen zijn minder bereid compromissen te sluiten (30% versus 74%)
  • enig kinderen verklaren zichzelf succesvoller (50 % tegen 39%)
  • ook blijkt dat zij een hoger opleidingsniveau behalen (35 tegenover 24%)
  • zij hebben minder behoefte aan eensgezindheid (62% versus 82%)
  • zij weten beter wat zij willen en hoe dat te bereiken (55% tegen 42%)


Leuke feiten om te weten, omdat blijkt dat het hebben van broers en/of zussen wel degelijk invloed heeft op onze eigen persoonlijke vorming en ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek maakt echter niet duidelijk of een enig kind nu echt de ideale partner is waar wij naar op zoek zijn. 

Uit onderzoek van Richard Rende van Brown University blijkt zelfs dat oudere broers en/of zussen ons in sommige gevallen sterker beïnvloeden dan onze ouders.

Een ander grootschalig Brits onderzoek van enkele jaren geleden stelt echter dat kinderen gelukkiger zijn wanneer ze geen broers of zussen hebben, omdat zij niet om de aandacht van hun ouders hoeven te vechten.

Dit is verrassend, aangezien het ingaat tegen de opvatting dat enig kinderen moeilijker sociale contacten leggen en egoïstisch in het leven staan. Dit onderzoek stelt dat het delen van spullen en ouderlijke aandacht zwaarder doorwegen in het onge-luksgevoel van kinderen met broers en zussen.

Bron:  Om het gehele persbericht te lezen verwijzen wij je naar: Datingsite eDarling/ Daily mail.

 

FemNa40