Omgangsregels

Een mooi gedicht!

 

Als een kind steeds de les wordt gelezen,
wordt het een criticaster
Als een kind dikwijls wordt afgetroefd,
wordt het een vechthaan
Als een kind bij herhaling in een hoek wordt gezet,
krijgt het een schuldcomplex

 

Als een kind aanvaard wordt,
leert het anderen aanvaarden
Als een kind aangespoord wordt,
leert het creatief te zijn
Als een kind gewaardeerd wordt,
leert het anderen waarderen

 

Als een kind recht mag ervaren,
leert het rechtvaardig zijn
Als een kind in zekerheid mag leven,
leert het vertrouwen hebben
Als een kind geprezen wordt,
zal het in zijn eigen mogelijkheden geloven


Als het kind in liefde en vriendschap mag leven, zal het leren in de wereld veel liefde te ontdekken

 

FemNa40