Ouderbetrokkenheid

Een woord wat nogal wat discussies oplevert als men het erover heeft.

Iedereen heeft wel een idee of mening erover,
maar we staan niet stil bij het feit dat jij er wel eens een hele andere invulling aan kunt geven dan de leerkracht of iemand anders.

Binnen het onderwijs wordt al jaren gewerkt aan meer betrokkenheid van ouders binnen de school. 

 

Vaak wordt gedacht dat ouderbetrokkenheid te maken heeft met het helpen in de klas en meedoen aan activiteiten binnen de school of het regelmatig contact hebben met de leerkracht of mentor van je kind.

Betrokkenheid in de thuissituatie

Bovenstaande is één vorm van ouderbetrokkenheid. Dit is meestal wat leerkrachten verlangen van ouders.
Er zijn echter nog meerdere vormen van betrokkenheid die vaak niet gesignaleerd worden en eigenlijk het meest effectief zijn. Dit is de betrokkenheid van ouders in de thuissituatie.

Dit is onzichtbaar voor de school en wordt vaak onderschat en vergeten. Ouders die vaak op school te vinden zijn en meedoen aan allerlei activiteiten zijn zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat er op het thuisfront ook voldoende wordt gestimuleerd of voldoende aandacht wordt gegeven.

Kinderen die thuiskomen van school zijn blij als er aandacht wordt geschonken aan/gevraagd wordt naar het verloop van hun dag. Een simpele vraag hiernaar: 'hoe het was op school' of 'hoe de toets gemaakt is', maakt een wereld van verschil. Aandacht en een luisterend oor is vaak datgene wat zij graag verlangen.

Het is ook een van de meest geuite klachten van jongeren in mijn praktijk. Het overhoren en controleren of het huiswerk is gedaan, naast nadruk leggen op hoge prestaties is niet de ouderbetrokkenheid die ik beoog.
Dit werkt vaak alleen maar contraproductief.

Het helpen met huiswerk is prima, maar er moet ook een positief leerklimaat gecreëerd worden, zoals een rustige ruimte en plek waar geleerd kan worden zonder teveel afleidingen. Daarnaast is aandacht en betrokkenheid tonen voor datgene wat het kind doet het belangrijkst. Je kind zal dan ook makkelijker naar je toekomen als er hulp nodig is.

Een positieve houding van leerkrachten tegenover elke ouder, open communicatie naar elkaar toe over wederzijdse verwachtingen  en werken aan een goede onderlinge relatie, is dan ook een van de voornaamste aandachtspunten waar een leerkracht aan moet werken. Vragen stellen over de thuissituatie hoort daar ook bij om zodoende te achterhalen wat er op het thuisfront aan ondersteuning wordt gegeven.

Dit kan ook wel eens iets totaal anders zijn dan men verwacht. Respect voor andermans opvattingen en gewoonten binnen elk gezin is de sleutel tot het werken aan een positieve relatie.

Marilva Dikmoet / MD Hulp Online

FemNa40