Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen hou je niet voor de gek. 
Ze weten het, ze voelen het en sommige zien het.

Ze weten door te voelen. Ze voelen door hun intuïtie en ze zien situaties in beeldvorm als zijnde visioenen.

Wat begint als een valkuil of zelfs als een blokkade, zal eindigen in een gave voor in deze overgangsfase van de nieuwe tijd.

 

Hooggevoelig

Hooggevoelig, intuitief en al wijs vanaf de geboorte. Zij zien wat jij niet zegt. Zij kijken overal doorheen. Zij voelen het als er iets niet klopt en zullen daarop altijd een reactie geven. Een nieuwetijdskind kun je niet voor de gek houden.

Meestal weten zij meer dan je denkt. Zij weten het vaak zelf beter dan de persoon in kwestie zelf. Zij weten de waarheid en kennen de leugens en spelletjes die gebruikt worden. Ze weten het als iemand een masker draagt.
Zij horen en voelen het als iemand liegt. En zien veelal in visioenbeelden de waarheid. Ze kijken dwars door de illusies heen.

Wanneer deze kinderen nog heel jong zijn weten ze vaak niet hoe het in werkelijkheid allemaal in elkaar zit. Maar wel voelen zij haarfijn aan, door hun sterke intuitie, dat wat je zegt of doet helemaal niet klopt.

Omdat jouw gedrag of jouw woorden dan niet overheenkomen met de beelden en gevoelens van het nieuwetijdskind, kunnen er frustraties onstaan bij een nieuwetijdskind. Zij raken dan heel erg in de war en weten niet hoe daarmee om te gaan.

Nieuwetijdskinderen kunnen een gevoel wat ze hebben en die ze niet begrijpen niet loslaten voordat ze het begrijpen. En ze kunnen het alleen begrijpen als het gevoel en de woorden of gedachtes overeen komen met wat het nieuwetijdskind voelt.

Een nieuwetijdskind zal het dan ook extreem moeilijk vinden om met iemand te zijn die zich anders voor doet als hoe die is of hoe die zich voelt. Veel nieuwetijdskinderen proberen je dan ook te scannen door je vragend of diep in je ogen aan te kijken.

Ze proberen de ander dan te voelen en te begrijpen. Irritatie, boosheid en frustratie kan er onstaan wanneer het nieuwetijdskind niet terug ziet of hoort in de ander wat die wel haarfijn kan aanvoelen.

Waarheid staat voorop

Stel je eens voor, dat je vraagt aan een vriend of een vriendin of hij/zij zin heeft om met jou naar de bioscoop te gaan die dag. En die vriend of vriendin zegt tegen je: 'Ik heb het vandaag veel te druk met dingen regelen thuis.
Ik zou wel willen, maar ik kan echt niet vandaag'. Vervolgens zie je diezelfde vriend of vriendin met iemand anders gezellig in de stad wandelen.

In deze situatie kun je tegen die vriend of vriendin zeggen dat je dit hebt gezien en dat niet op prijs stelt. Je kunt daaraan toevoegen wat het met je doet, wat je daarbij voelt. Dat kan op dat moment heel erg opluchten.

De situatie is dan wel niet leuk op zich, maar het is wel heel fijn dat je erover kunt communiceren naar de ander. Zij weten dan net zo goed als jij dat het de waarheid is en die vriend of vriendin kan niet meer met de leugen weg komen.

Bij een nieuwetijdskind werkt dat heel anders. Zij kunnen voelen wat jij in werkelijk denkt of voelt. Maar als de ander daarover zwijgt of daarover liegt of zich heel anders voordoet, dan kan een nieuwetijdskind dat nooit bewijzen.

Ze gaan uiteindelijk aan zichzelf twijfelen, terwijl ze het toch echt haarfijn aanvoelden. Tevens kunnen zij gevoelsmatig niet om hun gevoelens heen en raken verstrikt in de illusie die hun wordt voorgelegd.

Eerst voelen, dan denken of praten

Wat we zien met onze ogen, kunnen we verklaren en soms zelfs bewijzen. Maar wat we voelen is voor niemand zichtbaar. Het kan worden vermeden, het kan worden ontkend. Maar het nieuwetijdskind kan dit gevoel niet ontkennen. Het is daar nu eenmaal.

Voorheen dachten we eerst voordat we gingen voelen. In veel situaties en bij veel mensen is het gevoel ver weggeraakt en weten ze niet meer hoe dat ze moeten voelen. Maar bij de nieuwetijdskinderen werkt dat juist andersom. Zij voelen eerst, voordat ze denken of praten. Communicatie is dan ook niet hun sterkste kant.

Vertrouwen op intuïtie

Een nieuwetijdskind leert met de jaren hier steeds beter mee om te gaan. Het begint vaak met op zichzelf gaan vertrouwen. Vertrouwen hebben in wat ze voelen. Leren luisteren naar hun intuïtie.

Want een nieuwetijdskind ervaart dit zijn gehele leven. En vaak denken ze of zeggen ze achteraf: 'Ik wist  het!
Ik heb het altijd al geweten'! Als dat maar vaak genoeg gebeurt, ontwikkelen ze nog verder in hun heldervoelen, helderwetendheid en in hun intuïtie.

Ze kunnen dit uiteindelijk ook als een gave gaan zien en minder als een blokkade of een valkuil ervaren. Ze weten het. Ze voelen het. Sommige zien het ook... Ze hebben een gave en een boodschap voor de mensen op Aarde.

Het wordt tijd om wakker te worden, om je bewuster te worden van jezelf en het leven waarin we leven. Het doek is naar beneden gevallen, het doek dat de waarheid verborgen hield op Aarde. Het doek dat ervoor zorgde dat we enkel de illusies zagen.

Gerelateerde artikelen

FemNa40