Samengestelde gezinnen (2)

Het opbouwen van een nieuw gezin, in dit geval een samengesteld gezin, is best ingewikkeld. Beide partners moeten dit niet onderschatten.

Iedere partner brengt zijn eigen cultuur en geschiedenis mee.
Het leven van iemand die stiefouder wordt kan drastisch veranderen, doordat er  bijvoorbeeld nu sprake is van een totaal ander leefritme.

Het opvoeden van kinderen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De nieuwe partners delen in eerste instantie een liefdesrelatie en ondersteunen elkaar daarnaast in de opvoeding van de kinderen.

De weg naar een goed lopend, stabiel stiefgezin heeft tijd nodig, zodat zowel de partners als de kinderen kunnen wennen aan de veranderingen.

Partnerrelatie 

Samengestelde gezinnen ervaren de eerste jaren vaak als zwaar. Er spelen veel zaken, die in andere gezinnen niet spelen.
De twee partners kiezen voor elkaar. Je kiest niet voor de kinderen die de ander heeft. Daarom is een stevige partnerrelatie van groot belang voor het welbevinden van de stiefouder.

Je kunt stiefouder worden, zonder dat je gewend bent geraakt aan het ouderschap. Een stiefouder die zelf geen kinderen heeft, moet dus de kans krijgen hier aan te wennen. Voor de biologische ouder kan het vanzelfsprekend zijn dat de nieuwe partner hetzelfde voelt voor zijn of haar kinderen als de biologische ouder.

Het vraagt echter van beide ouders tijd om in de nieuwe rol te groeien en de eventuele (wederzijdse) kinderen te leren kennen. Een luisterend oor van de partners voor elkaars frustraties, pijn en eigen belevingen, is dan ook van cruciaal belang. 

Tips voor aanstaande (stief)ouders

Onderstaand een aantal belangrijke tips voor het opbouwen van een samengesteld gezin. 

Schep realistische verwachtingen. Het vormen van een samengesteld gezin  vraagt veel begrip, geduld en doorzet-tingsvermogen. Het is niet vanzelfsprekend om een nieuw gezin te vormen en de nieuwe partners hoeven niet meteen van hun stiefkinderen te houden en omgekeerd. Het duurt soms wel 2-5 jaar voordat het nieuwe gezin in balans is.

Neem niet meteen een ouderrol aan. Het is beter om de verantwoordelijkheid van de opvoeding bij de biologische ouder te laten en op de achtergrond te blijven, totdat er voldoende wederzijds vertrouwen is. Stiefouders dienen duidelijk te maken dat zij nooit de plaats van de biologische ouder kunnen innemen.
Bij oudere kinderen is het nog maar de vraag of de rol van opvoeder überhaupt wel op zich genomen moet worden. De rol van een goede vriend(in) zou beter kunnen passen.

Stiefouders moeten rekening houden met elkaars verschillende opvoedingstijlen. Het is raadzaam met elkaar te overleggen en een opvoedingsstijl te hanteren en daarnaast een aantal basisregels vast te leggen. Veranderingen moeten het liefst ook geleidelijk worden ingevoerd.

Vergeet de afwezige/andere biologische ouder niet. Het is van belang dat de kinderen loyaal kunnen zijn naar de andere biologische ouder en dat er rekening gehouden moet worden met zijn/haar bestaan.

Zorg voor een stabiele relatie en een stevig team van ouder en stiefouder. De onderlinge relatie tussen de nieuwe partners moet stabiel en sterker zijn dan bij een normaal gezin. Het hele nieuw samengesteld gezin zal hier zeker profijt van hebben.

Maak gebruik van deze tips en ervaar dat veel zaken beter zullen verlopen in jouw nieuw samengestelde gezin.

Heb je nog vragen of reacties over dit onderwerp? Stel ze gerust in de comments onder op deze pagina.  

MD Hulp Online

http://www.mdjongerenonlinehulp.nl

           
 

FemNa40