Wat je voelt, is waar

Een kind is een en al gevoel. Gaandeweg ons leven hebben we afgeleerd om te voelen en onze gevoelens te uiten.

Er is nauwelijks aandacht voor onze emotionele intelligentie in ons onderwijssysteem. Een kind dat in de klas onrustig is, heeft een reden.

Het vergt veel aandacht, geduld en inlevings-vermogen van een leerkracht om het gevoelsleven van dit kind te doorgronden.

 

In grote klassen van dertig kinderen of leerhuizen met nog meer kinderen, is er geen tijd en ruimte om deze aandacht te geven. Hetzelfde geldt voor collega's die erg aanwezig zijn op het werk en waaraan je je misschien wel irriteert. Kun je het opbrengen om die collega werkelijk aandacht te geven en je in te leven in hem of haar?
Of is er geen tijd voor?

In het ziekenhuis klaagt de verpleging dat ze in zulke vaste structuren werken dat er geen ruimte meer is om gewoon een praatje te maken met de patiënten. Tijd en geld zijn belangrijker geworden dan aandacht voor de mens.

Gevoel

Als uitgangspunt neem ik dat elk gevoel waar is. Niet per se waar voor iemand anders, maar wél waar voor jou! Dit is een belangrijke aanname want daarmee bevestig je je eigen ik, je eigen identiteit. Als jij je gevoelsleven ontkent, ontken en ontkracht je jezelf.

In onze maatschappij en cultuur met veel bestaande regels, gebruiken en gewoontes kan het zijn dat je hebt geleerd je gevoel ondergeschikt te maken aan dat wat gebruikelijk is, ook al voel je je er niet goed bij. Zo is bekend dat veel mensen meer gaan eten onder invloed van bepaalde emoties, waarmee ze bewust of onbewust hun eigenheid onderdrukken.

Zou het niet mooi zijn wanneer mensen weer meer gaan leven vanuit eigen hartenwensen en uiting geven aan hun gemoed? Daardoor alleen al kunnen stressverschijnselen verminderen en ziektes worden voorkomen of zelfs genezen. Laten we het probleem van overgewicht ook aanpakken met lessen in omgaan met je gevoel.

Bewustwording

Het je bewust worden van je gevoelens is een levensles die we op school nauwelijks leren. Op school krijgen we gymles om onze fysieke intelligentie te stimuleren en ook aan onze intellectuele intelligentie wordt veel aandacht besteed. Onze emotionele en spirituele intelligentie krijgen veel te weinig aandacht.

Het erkennen van onze emoties is echter erg belangrijk om jezelf en je lijf beter te leren kennen. Door naar je gevoel te luisteren, geef je aandacht aan je eigen ik. En wat je aandacht geeft, dat groeit. Zo leer je vertrouwen op wat je van binnen ervaart. En daarmee groeit je zelfvertrouwen.

Fotovermelding
© Olga Vasilkova | Dreamstime Stock Photos
FemNa40