Na een echtscheiding hertrouwen

Bekend is dat het percentage echtscheidingen in Nederland op 40% ligt. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom mensen gaan scheiden.

 

Scheiden

Het komt vaak voor dat er bij een scheiding kinderen betrokken zijn. Deze kinderen scheiden ook en komen gedwongen voor andere uitdagingen te staan. Weten de ouders goed om te gaan met de scheiding en de daarmee samenhangende consequenties van de scheiding dan komt het met de kinderen ook goed.

Wat niet wegneemt dat kinderen toch altijd de dupe zijn. Zij kiezen zelf niet voor de scheiding.

Omgangsregeling

In de meeste gevallen bieden de vader en moeder vanuit de behoeften van de kinderen een veilige haven.
Ook als de scheiding eenmaal heeft plaatsgevonden en iedereen moet wennen aan het opnieuw omgaan met elkaar. Het treffen van een goede omgangsregeling is in het belang van kinderen, maar zeker ook in het belang van de ouders.

Wijsheid is om de gemaakte afspraken met elkaar vast te leggen in een ‘overeenkomst’. Dit kan bij de rechter, maar wellicht is een mediator hier meer de aangewezen persoon voor. Een mediator gaat echt in gesprek met de ouders over de scheiding, de kinderen en de verdeling van (on)roerende goederen.

Daarnaast brengt de mediator ook het financiële plaatje verder in kaart. Het zijn vaak zaken waar je hoofd niet naar staat als je in scheiding ligt. Professionele hulp in de vorm van een mediator kan hierbij uitkomst bieden.

Communicatie

Scheiden doe je niet voor niets, dus er zal altijd een puntje van kritiek naar de ex-partner zijn of blijven. Of dit nu wel of niet hardop uitgesproken wordt. Als je bedenkt dat het altijd om volwassenen gaat die scheiden, kun je ook bedenken dat het ‘in het belang van de kinderen’ denken de beste manier is om goed met elkaar te kunnen blijven communiceren. Eerlijkheid en openheid spelen hierbij een grote rol.

Nieuwe partner

Kiezen voor een nieuwe partner heeft consequenties voor jou zelf en voor de kinderen. Van aankondiging van de nieuwe partner tot het hebben van trouwplannen met elkaar. Het is dan dé uitdaging om van dit 2e huwelijk een groot succes te maken!

Voor een 2e huwelijk kies je vaak bewust(er). Helemaal als er kinderen in het spel zijn. Als je lering hebt getrokken uit de scheiding, de oorzaken van de scheiding en de gevolgen van de scheiding zul je niet al te snel in oude valkuilen terechtkomen.

Blijf kritisch op jezelf, kijk en luister naar de kinderen en je nieuwe partner.

Samengesteld

Als de nieuwe partner ook eigen kinderen heeft, is het zeer wenselijk als er een klik is met elkaar.
Het aanpassen van de omgangsregeling zou een optie kunnen zijn, zodat alle kinderen op dezelfde dagen bij elkaar kunnen zijn. Zo leert iedereen elkaar kennen.

Een eventueel hieruit voortvloeiend voordeel is dan dat je, indien je samen geen kinderen hebt, ook tijd voor elkaar hebt!

Gerelateerde artikelen

FemNa40