Vrouwelijk ondernemerschap

Op deze website mag er eigenlijk geen artikel ontbreken over vrouwelijk ondernemerschap. In 2010 heeft het EIM in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs onderzoek gedaan naar het vrouwelijk ondernemerschap.

 

Cijfers

In de periode 2000-2009 is het aandeel van vrouwelijke starters gestegen van 25% naar 35% en is het aantal vrouwelijke starters in absolute zin gestegen van 300.000 naar 350.000. De vrouwelijke ondernemer is meestal hoog of middelbaar opgeleid, zijn behoorlijk innovatief en hebben 7 op de 10 keer een winstgevend bedrijf. Een kanttekening hierbij is wel dat het winstniveau wel lager ligt dan bij de mannelijke ondernemer. Het vrouwelijk ondernemerschap is vrij kleinschalig, want 6 op de 10 ondernemers werkt zonder personeel en ongeveer 1/3 van de vrouwelijke ondernemers heeft nog een andere bron van inkomsten zoals een baan in loondienst of een uitkering.

Verschillen en overeenkomsten

De ondernemersgeest verschilt niet zozeer tussen de mannelijke en vrouwelijk ondernemer, want ze hebben beide evenveel lef en zoeken evenveel naar kansen. De ondernemersstijl verschilt weer wel: vrouwen houden hun onderneming bewust klein, lenen minder en vermijden lastige financiële, arbeidsrechtelijke en managementtechnische vraagstukken.

Adviesbureau PerspeXo heeft onderzocht dat mannelijke ondernemers  hun kennisniveau vaak overschatten en zich meer richten op de kans dat iets goed gaat. Vrouwelijke ondernemers zijn wat voorzichtiger, kunnen bij krimp iets makkelijker terug schakelen en zijn meer gefocust op datgene wat misgaat. Mannen richten hun bedrijf meer in op groei en vrouwen richten hun bedrijf meer in op basis van veiligheid. Vrouwelijke ondernemers zijn goed in marketing en communicatie en mannelijke ondernemers zijn beter in financiën. Het advies van PerspeXo is dat ondernemers die verschillen moeten benoemen en daarin elkaar kunnen versterken. Vrouwen moeten soms een “groei” schop krijgen en mannen zouden een wat meer “wat als het tegenzit” scenario kunnen ontwikkelen.  En om af te sluiten met dit artikel is het goed om te weten dat kredietbureau Graydon heeft uitgewezen dat vrouwen minder snel failliet gaan dan mannen. Toch wel een handig feitje om te weten in deze economische crisis.

Gerelateerde artikelen

Een slimme meid

Door:

Eind jaren tachtig had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. De overheid wilde toen meisjes stimuleren om een vak te leren.

Lees verder

FemNa40