Verlaging alimentatie

In tijden van economische recessie is de kans aanwezig dat je je baan verliest. Ben je gescheiden en heb je je baan verloren of wordt je gekort op je pensioen dan is het niet mogelijk om zelf de alimentatie te verlagen die je aan je ex moet betalen.

 

De wet heeft bepaald dat de gemaakte afspraken omtrent alimentatie niet zelf mogen worden aangepast. Wel kan bij de rechter een verzoek worden ingediend om het te betalen bedrag aan alimentatie naar beneden bij te stellen of omlaag te brengen. De reden van dit verzoek moet wel zijn dat het het gevolg is van een wijziging van omstandigheden. De rechter zal het verzoek beoordelen. Echter het begrip ‘wijziging van omstandigheden’ is een ruim begrip, waar dus ook lagere inkomsten onder kunnen vallen.

Neemt niet weg dat je van te voren wel de afweging moet maken of de inkomstenteruggang groot genoeg is om hiervoor een vaak peperdure gerechtelijke procedure voor op te starten.
Vanwege de toegenomen werkloosheid worden veel alimentatiebetalers op dit moment geconfronteerd met een lager inkomen door ontslag. Ook de pensioenverlaging waar ouderen op dit moment mee te maken hebben kan hier een rol spelen.

Jaarlijks wordt de te betalen partner- of kinderalimentatie geïndexeerd. Voor 2013 is dit percentage vastgesteld op 1,7%. Dat komt er bij de alimentatieplichtigen nog eens bovenop.

FemNa40