Met geld omgaan kun je leren

Een goede financiële opvoeding is belangrijk. Dit voorkomt schulden op latere leeftijd. Kinderen leren om wensen af te stemmen op inkomsten en om na te denken wat je nu echt nodig hebt en wat je graag zou willen.

 

Belangrijk is ook dat kinderen  leren om te sparen voor een grote uitgave. Fouten maken is dan ook belangrijk en dat leukje jurkje wat je maar 1x aan had of dat dure spelletje dat toch niet zo leuk bleek te zijn, is leerzamer dan je misschien wel denkt. Door op vroege leeftijd hier aandacht aan te besteden geef je als ouder het kind een goede basis voor de toekomst mee.

Zakgeld?

Natuurlijk heb je dan vragen. Hoeveel zakgeld moet je geven? Hoeveel kleedgeld is redelijk? Moet het kind zelf het geld voor de telefoon betalen of niet (want je wilt ze toch kunnen bereiken).
Voor de meeste ouders zijn dit nog wel vragen die redelijk te behappen zijn. Het Nibud kan hierbij behulpzaam zijn en ook op het schoolplein kun je ook nog eens met andere ouders praten hoe zij dit bijvoorbeeld oplossen.
Maar kinderen worden groot en blijven soms langer thuis wonen. En krijgen dan een baantje of wellicht een uitkering. En hoe maak je als (alleenstaande) ouder bespreekbaar dat je eigenlijk kostgeld van het inwonende  kind moet vragen?

Kinderbijslag

Doordat een kind 18 jaar wordt, vervalt het recht op kinderbijslag en recht op het kindgebonden budget. Met deze regelingen betaalt de overheid mee in de opvoeding van het kind en die kosten lopen wel door. En als een kind dan zelf ook eens een inkomen ontvangt, kan het recht op huurtoeslag ineens vervallen omdat dan dit inkomen mee gaat tellen in de berekening van het “gezinsinkomen”. Een dubbele tegenvaller dus.
Het Nibud heeft overzichtelijk op een rijtje gezet wat er allemaal veranderd als je kind 18 jaar wordt.
www.nibud.nl

Kosten

Doordat de kosten wel doorlopen als het kind blijft thuis wonen en allerlei regelingen vervallen, is het dus wel redelijk dat hiervoor een bijdrage wordt gevraagd. Veel ouders vinden dit moeilijk, want gunnen ook dat het kind spaart voor zijn of haar toekomst. Zolang  je als ouder zelf nog alle uitgaven kunt betalen, dan is dat natuurlijk heel mooi streven. Maar als je als ouder zelf in de financiële problemen komt, dan is het wel verstandig (en soms zelfs noodzakelijk!) om kostgeld van je thuiswonende kind te vragen.
En zelfs als je als ouder alle uitgaven nog zelf kunt betalen, dan nog hoort het misschien toch bij de financiële opvoeding van het kind om kostgeld te vragen. Dan leert het kind op die manier dat je niet alle inkomsten “zomaar” kunt uitgeven.


Veel ouders die in de financiële problemen komen en die inwonende volwassen kinderen hebben, vragen onvoldoende kostgeld. Dit merk ik als budgetbeleidingsmaatje bij Stichting de Baat en hoor ik ook terug van de andere maatjes. Wil je hierover een praten, neem dan eens contact op. Neem eens een kijkje op de volgende link
www.stichtingdebaat.nl

Geplaatst door: Ettenna Adviesbureau

Gerelateerde artikelen

FemNa40