Samen eten is gezond

Het is niet alleen gezellig om met hele gezin gezamenlijk te eten maar het ik ook gezonder. De eetlust van de kinderen bevordert, waardoor ze een betere gezondheid hebben, minder last van overgewicht en ontwikkelen betere eetgewoontes.

De University of Leeds heeft een onderzoek gedaan bij ongeveer 2400 kinderen van 52 basisscholen. Hier is gekeken naar de eetgewoontes van deze kinderen. Ieder kind kreeg een eigen eetdagboek, waarin de ouders en onderzoekers noteerden wat de kinderen zoal aten en dronken op een dag en vooral hun meningen ten aanzien van groentes en fruit .

 

Resultaten:

  • 656 kinderen aten altijd met het gezin aan tafel, waardoor ze meer groeten en fruit eten, omdat ze hun ouders groenten en fruit zien eten. Zelfs zo'n 125 gram per dag meer dan leerlingen die nooit gezamenlijk eten
  • 768 kinderen aten soms aan tefel met het gezin en eten ongeveer 95 gram groenten en fruit
  • 92 kinderen aten nooit samen aan tafel, lusten bijna geen groenten en fruit en eten dit zelden

Eigenlijk is het logisch dat het zo werkt: kinderen die hun ouders groenten en fruit zien eten, zijn zelf geneigd dat ook meer te doen. De ouders stimuleren op hun beurt kinderen extra om groenten en fruit te eten, door het bijvoorbeeld in kleine stukjes te snijden. Daardoor is het hapklaar en dus makkelijk.

Het is natuurlijk verleidelijk met het drukke bestaan, om de kinderen met een bord eten voor de tv te zetten. Het is niet erg als dit soms gebeurt, maar maak hier geen gewoonte van. Het is belangrijk om geregeld samen aan tafel te gaan. Alleen al een gezamenlijke zondagse lunch kan het voedingspatroon van kinderen verbeteren.

Ouders hebben een grote voorbeeldfunctie. Als kinderen zien wat zij eten, kan dat hun voorkeur voor voedsel voor de rest van hun leven beïnvloeden. Verder bevordert het gezamenlijk eten de communicatie met je kind(eren). Hierover later meer.

Bron: gezondheidsnet

FemNa40