Nierstichting stuurt aan op nierveiliger medicijngebruik

Veel mensen kennen hun nierfunctie niet, terwijl die belangrijk is voor wie dagelijks medicijnen gebruikt. De Nierstichting start daarom de campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter'. 

Die wijst mensen met diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten erop dat medicijnen hun werk alleen veilig kunnen doen als de nieren ook hun werk doen.

 

De Check Nier&Medicijn geeft advies op maat over het laten meten van de nierfunctie en maakt het makkelijk om de huisarts en apotheker te betrekken bij veiliger medicijngebruik.

Nierschade

Mensen met diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten hebben meer kans op nierschade. Patiënten en zorgverleners besteden begrijpelijkerwijs de meeste aandacht aan hun primaire aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes. Maar die zorg kan teniet worden gedaan als arts en apotheker de nierfunctie niet in het oog houden.

De nieren spelen een belangrijke rol bij het uitscheiden van medicijnen. Als de nieren minder goed werken en de medicijnen in het lichaam ophopen, loopt de patiënt risico op meer bijwerkingen. Wie al nierschade heeft, loopt onnodig risico op verergering van die nierschade. Daarom moet de nierfunctie meewegen bij de keuze voor en dosering van medicijnen. Maar dat gebeurt te weinig: de nierfunctie is vaak niet gemeten of de uitslag wordt niet gedeeld met de huisarts en/of apotheker. Jaarlijks belanden daardoor honderden mensen in het ziekenhuis en overlijden er zelfs mensen.

Check Nier&Medicijn

In de campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter', maakt de Nierstichting risicogroepen ervan bewust dat medicijnen hun werk alleen veilig kunnen doen, als de nieren ook hun werk doen. Bij mensen met een hoog risico op nierschade, moet minstens eens per jaar de nierfunctie worden bepaald en de uitslag uitgewisseld tussen de huisarts en apotheker. Zo kunnen de huisarts en apotheker samen de veiligheid van het medicijngebruik bewaken.

De Nierstichting roept risicogroepen op om de Check Nier&Medicijn te doen. Na het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen ontvangt de bezoeker advies op maat over het bepalen van de nierfunctie. Het advies, dat de bezoeker ook per e-mail ontvangt, meldt indien relevant: laat minimaal eens per jaar de nierfunctie meten, geef je arts en apotheek toestemming om nierfunctiewaarden uit te wisselen en pas op met gebruik van pijnstillers (NSAID’s).

Het advies bevat verder uitleg over het belang van de nierfunctie bij medicijngebruik en het maakt duidelijk welke rol de apotheker speelt bij het bewaken van veilig medicijngebruik. Op nierstichting.nl/check staat ook hoe bezoekers toestemming kunnen regelen voor uitwisseling van nierfunctiegegevens, een filmpje dat de rol van de nieren uitlegt, antwoord op veel gestelde vragen en een interview met een apotheker.

Belangrijke rol arts en apothekers

(Huis)artsen en apothekers spelen een belangrijke rol bij (nier)veilig gebruik van medicijnen. Om die veiligheid te kunnen bewaken zijn wel patiëntgegevens nodig, zoals actuele gegevens over de nierfunctie. Die ontbreken vaak, blijkt uit onderzoek, ondanks een wettelijke verplichting om afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan de apotheek.

Zo is van 44% van de ouderen de nierfunctie niet bekend bij de apotheker, terwijl 65+-ers vaak een verminderde nierfunctie hebben. En hierdoor een verhoogd risico op problemen door medicijngebruik. Alle risicogroepen (mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk) zouden eens per jaar hun nierfunctie moeten laten meten en doen er goed aan toestemming te geven voor het uitwisselen van de nierfunctiewaarden tussen de huisarts, de specialist en de apotheek.

Nierschade voorkomen

Leven met ernstige nierschade of nierfalen trekt een wissel op je lichaam, je energieniveau en je sociale leven. Daarom zet de Nierstichting zich in om (verergering van) nierschade te voorkomen. Onder meer door mensen met een verhoogd risico op nierschade te vertellen hoe belangrijk het is dat de nierfunctie bekend is bij de (huis)arts en apotheek. En we stimuleren innovaties voor zorgverleners, waardoor zij beter (kunnen) letten op mogelijke chronische nierschade.

Over de Nierstichting

De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren.

Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben.

www.nierstichting.nl

FemNa40