Het ontstaan van vuurwerk

Wie het vuurwerk heeft uitgevonden is niet bekend. Eeuwenlang ging men ervan uit dat het de Chinezen waren die het hadden uitgevonden.

Hoe het ook is, het vuurwerk werd al aan het begin van onze jaartelling in China gebruikt bij religieuze en wereldse feesten en natuurlijk ook om de boze geesten te verjagen.

 

Het heeft nog heel wat eeuwen geduurd voordat ook Europa van het bestaan van vuurwerk afwist. 
Het vuurwerk werd in die tijd hoofdzakelijk gebruikt bij het voeren van oorlogen. Men maakte bommen en vuurpijlen om de vijand mee te bestoken.

Toen de scheikunde in de loop van de negentiende eeuw grote vooruitgang boekte, had dit ook grote gevolgen voor de ontwikkeling van het vuurwerk. Er werden zelfs handboeken geschreven waarin zeer uitvoerig beschreven stond hoe je verschillende soorten vuurwerk kon maken. Door deze ontwikkeling is het vuurwerk ontstaan dat wij nu afsteken op oudejaarsavond.

Ernstvuurwerk

Deze vorm van vuurwerk wordt gebruikt bij het leger, de scheepvaart en in de landbouw. De militairen gebruiken lichtsignaalpatronen om een doel aan te geven of om een bepaalde plaats uit te lichten.
Ook gebruiken zij rookgranaten om bijvoorbeeld de vijand in verwarring te brengen.

In de scheepvaart worden reddingsraketten en reddingspijlen gebruikt als een schip in nood is. Door het afschieten van een reddingspijl weten te hulp komende schepen waar zij moeten zoeken.

De landbouw kent weer een andere vorm van ernstvuurwerk. Als een boer op zijn land geplaagd wordt door een overlast aan kraaien of andere vraatzuchtige vogels dan kan hij gebruikmaken van schrik- en verdelgingspatronen. Door de knal worden de vogels verjaagd en gaan op zoek naar een rustige plek om aan voedsel te komen. De boer wordt zo van deze lastpakken bevrijd en kan een betere oogst tegemoet zien.

Feestvuurwerk

Er zijn twee soorten feestvuurwerk: het klein vuurwerk en het groot vuurwerk. Het klein vuurwerk bestaat uit het vuurwerk dat je de laatste paar dagen van het jaar kunt kopen om tijdens de jaarwisseling af te steken.

Het groot vuurwerk mag alleen door deskundigen worden afgestoken. Dit is vaak te bewonderen bij grote stadsfeesten, bij de kermis, op Koningsdag en feesten van grote bedrijven die bijvoorbeeld 100 jaar bestaan.

Er zijn veel mogelijkheden met vuurwerk. Je kunt letters vormen, je kunt het afsteken op muziek of je kunt een kunst-siervuurwerkshow maken. Het afsteken van vuurwerk kan op twee manieren gebeuren.

Je kunt vuurwerk met de hand afsteken. De vuurwerkafsteker loopt dan met een soort fakkel al de lonten af.
Je kunt vuurwerk ook elektronisch afsteken via de computer. Op het moment dat de computer wordt aangezet, hoeft de vuurwerkmeester niets anders meer te doen dan te controleren of het goed gaat. De computer vuurt het vuurwerk dan elektronisch af.

Het grote vuurwerk mag alleen afgestoken worden door personen die 18 jaar of ouder zijn en die voorkomen op de schietlijst. Dit is een lijst waarop alle namen staan van mensen die erkend zijn om groot vuurwerk af te steken.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerk koop je bij de erkende vuurwerkhandelaar. Vuurwerk waar je op een andere manier aan kunt komen, is altiijd illegaal vuurwerk. Veel illegaal vuurwerk komt uit België. Elk jaar gaan veel Nederlanders even de grens over om dit gevaarlijke vuurwerk te kopen.

De Belgen mogen het vuurwerk in België alleen kopen als ze een speciale vergunning hebben, maar Nederlanders kunnen het zo kopen. Vreemd toch? Een heleboel illegaal vuurwerk wordt gelukkig bij de grens onderschept.

Illegaal vuurwerk is illegaal, omdat het door de Nederlandse regering niet is goedgekeurd voor gebruik door particulieren. Het is veel gevaarlijker dan legaal vuurwerk, omdat er veel meer kruit inzit, het te hard en vaak ook te snel knalt en omdat een goede Nederlandse gebruikaanwijzing vaak ontbreekt.

Gevaar

Per jaar wordt in Nederland naar schatting ongeveer 10 tot 11 miljoen ton vuurwerk verkocht aan particulieren. De regels voor de verkoop en afsteekperiode van het klein vuurwerk zijn overal gelijk.

Het vuurwerk mag alleen de laatste drie dagen van het jaar verkocht worden. Soms hoor je al weken voor oudjaar vuurwerk afsteken. Dat wordt dan illegaal gedaan en kan zelfs boetes opleveren.

Ook de schittersterretjes en wonderkaarsjes, die volgens iedereen geschikt zijn om binnenshuis af te steken,
zijn de oorzaak van een groot aantal branden. De term 'koud vuur' is dan ook zeker niet op zijn plaats.

De kleding van tegenwoordig, die vaak gemaakt is van synthetische stoffen zoals nylon, is licht ontvlambaar.
Het is dan ook wel gebeurd dat kinderen door een schittersterretje zijn aangestoken. De brandwonden die daarbij ontstaan zijn al snel tweede- of zelfs derdegraads.

Het advies luidt dan ook: Wees geen rund als je met vuurwerk stunt!

Een goed uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar!

Gerelateerde artikelen

FemNa40