Toename Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. Deze toename is al sinds januari 2012 te zien.

 

Oorzaak

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. Deze toename is al sinds januari 2012 te zien. De meeste meldingen betreffen kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en volwassenen. Ook onder zuigelingen (jonger dan een half jaar) is een toename te zien. Het RIVM adviseert daarom om zuigelingen op tijd te vaccineren tegen kinkhoest.

Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de ziekte vaak minder heftig. Zij kunnen ongemerkt nog niet gevaccineerde zuigelingen besmetten. Ook de typische verschijnselen van kinkhoest komen minder vaak voor, meestal is er alleen sprake van langdurig hoesten.

Incubatietijd

De incubatietijd bij kinkhoest is 7 tot 10 dagen, soms langer. Kinkhoest is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patienten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk. Binnen een gezin is de kans dat iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden besmet 90%. Op dit moment is er een toename in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest in Nederland.

Besmettelijk

De incubatietijd bij kinkhoest is 7 tot 10 dagen, soms langer. Kinkhoest is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patienten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk. Binnen een gezin is de kans dat iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden besmet 90%.

Ziekteverschijnselen

Hangerigheid, lusteloosheid, hoesten. Kort op elkaar lange en hevige hoestbuien met taai slijm, en een lange, gierende inademing. Benauwdheid, blauw aanlopen en soms overgeven door de hoestbuien.

Er bestaat geen behandeling tegen kinkhoest. Een antibioticumkuur kan ervoor zorgen dat de besmettelijke periode korter wordt. Dat is alleen zo als al vroeg met de kuur wordt begonnen. De kuur heeft weinig invloed op de duur en de ernst van de ziekte.

Het effect van vaccinatie

Vaccinatie tegen kinkhoest biedt geen levenslange bescherming. Mensen die de ziekte al een keer hebben doorgemaakt, zijn ook niet levenslang beschermd. Wie is ingeënt of de ziekte al een keer heeft gehad, kan dus toch nog een keer kinkhoest krijgen. De ziekte verloopt dan veel minder ernstig. Naast vaccinatie helpt hoesthygiëne om kinkhoest te voorkomen. Kinkhoest wordt onder andere overgedragen door hoesten en niezen.

Op dit moment is er geen landelijk advies voor een hervaccinatie tegen kinkhoest.

Bron: RIVM

FemNa40