Je angst testen

Het is mogelijk wanneer je aan angststoornissen lijdt om deze in kaart te brengen.

Onderstaand hebben we een kleine test geplaatst met tien vragen.

Let wel, het gaat hier om een test en niet om een diagnose.

 


De huisarts is de aangewezen persoon om een diagnose vast te stellen, maar de test kan je helpen om je gevoelens beter bespreekbaar te maken.

Aan de slag

De vragen komen uit een test die over de hele wereld gebruikt wordt om psychische problemen in beeld te brengen; ze hebben in het bijzonder betrekking op angstklachten.


Geef aan in welke mate je de afgelopen week werd gehinderd door de volgende angstsymptomen en omcirkel wat van toepassing is.

Bij een score van 22 punten of meer (mannen) of 27 punten (vrouwen) is het belangrijk meer aandacht te geven aan je klachten.

Ga eerst na of je score alleen voor deze week zo hoog is of dat dat ook geldt voor andere weken en of je je zorgen maakt voor de komende week.

Zo ja, dan is er een reden om hierover met een hulpverlener te praten.


Bij minder dan 22 punten (mannen) of 27 punten (vrouwen) is er geen reden tot bezorgdheid. Wel kan een hoge score bij een bepaalde vraag reden zijn om daar kritisch naar te kijken. Eventueel samen met een hulpverlener.

Ga daarbij eerst na of het niet alleen deze, maar ook de vorige week betrof en of je je zorgen maakt voor de komende week.

Zus en Zorg

Gerelateerde artikelen

FemNa40