Uitgiftegesprek bij de apotheker

Tegenwoordig moet je betalen via je eigen risico als je medicijnen bij je apotheek haalt.

Als je een medicijn haalt dat je nog niet lang niet of eerder hebt gebruikt, betaal je meer.

 

De apotheker moet hier wel iets voor doen. Uit een onderzoek blijkt dat slechts één van de 39 bezochte apotheken zich houdt aan de regels die horen bij het eerste uitgiftegesprek. Apothekers waarschuwden niet voor bijwerkingen en vertelden vaak niet hoe het medicijn moet worden ingenomen.

Voor elk medicijn dat je voor het eerst of na meer dan 12 maanden meekrijgt, houdt de apotheker (of assistent) een gesprek met je. Tijdens dit gesprek legt deze het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit.

Raadpleeg de consumentenbond. Daarnaast moet de apotheker (of assistent) ook controles uitvoeren en schriftelijke uitleg meegeven.

Mag ik zo’n gesprek weigeren, waardoor ik niet hoef te betalen? Nee, in principe kun je een
‘eerste uitgiftegesprek’ niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met je te houden. Dit is op basis van richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat geneesmiddelen veilig worden gebruikt.

Weiger je het gesprek, dan is de kans groot dat de apotheker het geneesmiddel niet meegeeft.

Voor medicijnen op recept betaal je ook de daarbij behorende zorg die de apotheek levert. Dit is het zogenaamde standaardtarief van circa € 6,-.

Apotheker-uitgiftegesprek

Jouw apotheker is verplicht om onderstaande extra zorg bij een eerste uitgifte te verlenen:

  • Controleren of je ook nog andere medicijnen gebruikt.
  • Beoordelen of je het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen.
  • Onderzoeken of je mogelijk allergisch voor het medicijn bent.
  • Indien nodig contact opnemen met je voorschrijvend arts.
  • Jouw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten.
  • Meegeven van de schriftelijke uitleg van het medicijn. Meestal is dit overigens de bijsluiter.


Bij de eerste uitgifte licht de apotheker een en ander mondeling verder toe over de (bij)werking en het gebruik van het medicijn. Je kunt ook vragen stellen tijdens dit gesprek.

Bron Lijf en Gezondheid

Gerelateerde artikelen

FemNa40