Pesten

Er wordt veel gesproken en geschreven over pesten. Het is dan ook een onderwerp dat niet in een kort artikel te bespreken is. 
De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, kondigde deze week zelfs wettelijke maatregelen tegen pesten op school aan.

Het is en blijft schijnbaar een fenomeen dat niet weg te cijferen is uit onze maatschappij. Ik denk zelf dat als wij beginnen bij onze eigen gezinnen en onze kinderen opvoeden als verstandige, rechtvaardige personen, we dan een heel eind komen.

 

Scholen zijn al jaren met pestprotocollen bezig het pestgedrag te bestrijden, maar dit blijkt nog steeds niet voldoende te zijn om pestgedrag uit te bannen. Ik vind de maatregel dan ook op zijn plaats, aangezien er nog teveel  pestpraktijken plaatsvinden op scholen.

Wat is nu pesten en wat is plagen

Bij pesten is er sprake van machtsongelijkheid, terwijl het bij plagen vaak gaat om een grapje, wat grappigs of leuks uithalen.
Bij pesten is het steeds hetzelfde kind dat wint en de ander, het slachtoffer, die verliest. De pestkop wil vaak de ander pijn doen of kwetsen, terwijl het  slachtoffer zich vaak onzeker, eenzaam of bang voelt door de pesterij.

Pesten is dan ook vaak langdurig en kwetsend, terwijl plagen kort en vriendelijk/plagerig is. Als een kind vaak gepest wordt heeft dit grote gevolgen voor het zelfbeeld en kan het daar een leven lang last van hebben. Denk maar aan al die nare voorvallen van zelfmoord, waar de media bol van staat/stond.

Ieder kind is uniek en anders. Dit anders zijn kan echter binnen de groep waar een kind  toe behoort, als probleem worden bestempeld, vanwege de waarden en normen die de groep hanteert. De groepsnorm speelt hierbij een grote rol en is dan ook bepalend voor wie wel en niet hiertoe  behoort.

Hoe ga je als ouder(s) hiermee om 

Kinderen die gepest worden zijn vaak gevoelige kinderen, die vaak naar weerbaarheidstrainingen  worden gestuurd. Dit is echter niet voldoende. Er zijn drie groepen die aangesproken moeten worden bij het pesten: de pesters, de helpers en de meelopers. Gebeurt dit niet, dan heeft ingrijpen weinig zin.

Ik wil echter kort stilstaan bij een aantal tips, waar je als ouders op kunt letten:

  • Let op de lichaamstaal van je kind als zaken over school besproken worden en probeer tussen de regels te lezen.
  • Vraag  eens: 'Worden er kinderen op school/in de klas bij jou gepest'? Kinderen willen vaak dat je het niet kenbaar maakt op school, maar dit is juist wel belangrijk, aangezien de leerkrachten het vaak niet zien of doorhebben dat er gepest wordt. Bespreek  het eerst wel met je kind als je het gaat melden en vertel dat er op school een beleid is, waardoor je het juist wel moet melden. Desnoods bij een vertrouwenspersoon, die elke school moet hebben.
  • Leer een kind voor zichzelf op te komen en van zich af te durven bijten, door  antwoorden te oefenen en hoe hij dit kan doen. Bijvoorbeeld: 'Ik vind dat ik..., het maakt mij niet uit wat jij zegt/vindt'?
  • Leer een kind op zijn houding te letten en met opgeheven hoofd en schouders te lopen.
  • Een andere school is vaak geen oplossing, omdat het pestgedrag daar vaak ook weer de kop opsteekt.
  • Word je kind inderdaad gepest, dan is het vaak fijn om met lotgenoten daarover te praten. Dit kan op sites met forums als www.pestweb.nl  of www.pestforum.nl.   

In ieder geval is het belangrijk om hierover te praten met je kind en indien noodzakelijk stappen te ondernemen. 
  
      
MD Hulp Online

http://www.mdjongerenonlinehulp.nl

Gerelateerde artikelen

Wordt jouw kind gepest?

Door:

Er is geen ouder die het fijn vindt als hun kind gepest wordt; of dit nu op school is of ergens anders. Er wordt de laatste tijd gelukkig veel aandacht besteed aan kinderen die gepest worden.

Lees verder

FemNa40