Spannende tijden met de Citotoets

Vanaf volgend jaar wordt de Citotoets verschoven naar april. Op dat tijdstip hebben veel kinderen hun keuze al gemaakt voor wat betreft het vervolgonderwijs.

Daardoor weegt de Citoscore minder mee dan voorheen. De laatste jaren worden kinderen steeds vaker aangenomen of juist afgewezen, omdat hun Citoscore niet voldoet aan de eisen van de middelbare school.

 

De toets was echter bedoeld als objectief meetmoment, om te kijken hoe kinderen er voorstonden.
De beoordeling van de leerkracht hoort de doorslag te geven welk niveau een leerling gaat volgen in het middelbaar onderwijs.

Gevolgen op de middelbare school

Doordat kinderen zich rond deze leeftijd kwetsbaar voelen, kan druk van buitenaf voor hen nog veel zwaarder wegen. Er zijn ouders die het belangrijk vinden dat hun kind een zo hoog mogelijk opleding volgen. Er wordt dan ook zoveel mogelijk gepushed om de score van de toets zo hoog mogelijk te laten zijn.

Ouders sturen kinderen naar extra particuliere lessen buiten schooltijd. Het gevolg is dat deze kinderen op een school terecht komen waar ze altijd op hun tenen moeten lopen om het niveau bij te kunnen benen.
Door de te hoge werkdruk en onzekere situaties kan men vormen van stress ervaren of kunnen er zelfs burnout symptomen optreden.

Werkelijke belang

Het is dus van belang dat de ouders en kinderen zelf het daadwerkelijke belang van de toets weer gaan inzien, evenals de middelbare scholen. Niemand wilt zijn kind van elf of twaalf al een werkdruk opleggen die kinderen normaal pas hebben tijdens eindexamens. Laat je kind nog even kind zijn!

FemNa40