Bonobo en de tien geboden

Frans de Waal beantwoordt de vraag of we religie nodig hebben om een goed mens te zijn. Dit heeft hij gedaan door apen en andere dieren te observeren.

Hoe dicht ze ook bij ons staan, in de Bonobogemeenschap is geen kerk en er is er nog nooit een opgericht ook.

Maar dat is ook helemaal niet nodig: in het goddeloze universum van de Bonobo of de Chimpansee bestaan medelijden, zorg-zaamheid en rechtvaardigheid wel degelijk.

 

Dat deze eigenschappen ouder zijn dan de mensheid, laat De Waal zien in De Bonobo en de bisschop, zijn verhalend geschreven boek over de evolutionaire basis van ons betere zelf, inclusief uitstapjes naar de filosofie en taferelen van Jeroen Bosch, een van onze eerste humanisten.

Zoals uitgelegd in het boek over Bonobo's, verschillen Bonobo's en Chimpansees enorm in gedrag. Een duidelijk verschil is dat Bonobo's minder geneigd zijn tot geweld dan Chimpansees.

Geweld onder Bonobo's komt voor, maar het is veel minder gebruikelijk en vrijwel altijd ook minder serieus. Daarentegen is seks bij Bonobo's een veelvoorkomend verschijnsel met een grote sociale functie.

Bron: Bol.com

FemNa40