Voorwaarden Vrijwilligerswerk

Wat zijn de meest gestelde vragen als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

 

voorwaarden vrijwilligerswerk

Je mag onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen. Hiervoor kan je het beste contact opnemen met de instantie waar je een uitkering van ontvangt, die vertelt je over je rechten en plichten.

  • Je vrijwilligerswerk mag niet betaald werk in de weg staan
  • Vrijwilligerswerk mag ook niet je kansen voor betaald werk in de weg staan
  • Je mag ook geen vrijwilligers werk doen waarvoor een ander betaald zou moeten worden

Vrijwilligers werk en WW uitkering

Als vrijwilligerswerk je kans op een baan vergroot, kan je ontheffing krijgen van sollicitatieplicht

Ontheffing sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Als vrijwilliger of mantelzorger hoeft u 6 maanden niet te solliciteren: Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens 1 jaar een WW Uitkering
  • Je besteedt tenminste 20 uur aan vrijwilligerswerk of mantelzorg
  • Je vrijwilligerswerk of mantelzorg duurt tenminste 3 maanden
  • Je ontvangt geen loon voor dit werk
  • Je zit niet in een re-integratietraject

Voor vrijwilligers gelden ook de volgende voorwaarden

  • Het vrijwilligerswerk vergroot uw kans op een betaalde baan
  • Je bent al geruime tijd aan het zoeken voor een bepaalde tijd

Het UWV kan je ontheffing verlengen met 6 maandeen. Na 1 jaar bekijkt het UWV je situatie per maand opnieuw.

Ben ik vezekerd als ik vrijwilligerswerk doe

Je bent niet autmatisch verzekerd als je aan het werk bent en bijv. een ongeluk of schade krijgt.
Je kunt dat het beste vragen bij de organisatie waar je vrijwilligerswerkt doet. Je kan bij de gemeente vragen of ze een collectieve verzekering hebben voor vrijwilligerswerk.

Krijg je onkosten bij Vrijwilligerswerk?

De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet is niet verplicht om je een onkostenvergoeding te geven. Maar het mag wel. Als je onkostenvergoeding krijgt kan dit gevolgen hebben voor je belastingaangifte.

Bron: www.rijksoverheid.nl

FemNa40