Kleiner inkomensverschil tussen man en vrouw

Al jaren is bekend dat in Nederland de vrouw in een vergelijkbare functie 20% minder verdient dan de man. Oorzaak van dit inkomensverschil is lastig te achterhalen en is ook afhankelijk van meerdere factoren.

Te denken valt aan het feit dat veel vrouwen werken in 'vrouwenberoepen' en die sectoren over het algemeen minder goed betalen dan sectoren waarin mannen meer vertegenwoordigd zijn.

 

Vrouwen onderhandelen ook anders dan mannen en hechten belang aan andere zaken dan mannen.  Ze vinden het zelf invullen van de werktijden, sfeer op de afdeling en mogelijkheden om thuis te werken vaak belangrijker dan een hoger salaris.

Ranglijst

Onlangs liet het Financieel Dagblad weten dat het inkomensverschil tussen man en vrouw bij vergelijkbare posities 3% kleiner is geworden en dat mannen in vergelijkbare functies dus nog steeds 17% meer salaris ontvangen dan vrouwen. Volgens het adviesbureau PWC is het inkomensverschil kleiner geworden,
omdat bedrijven transparanter zijn geworden over het salaris en met deze kennis in de hand kunnen vrouwen beter onderhandelen.

Ook in CAO's wordt er meer aandacht aan besteed dan voorheen. Vrouwen in de Scandinavische landen hebben het minste inkomensverschil met mannen in vergelijkbare functies en zij voeren de ranglijst aan. 
Nederland is opgeklommen van de 17e naar de 12e plaats en deze plaats is mede afhankelijk van het feit dat slechts 40% van de Nederlandse vrouwen een fulltime functie heeft. Duitsland staat bijvoorbeeld op de 8e plaats en daar werkt 60% van de vrouwen full time.

Met andere woorden: de 12e plaats op deze ranglijst hangt nauw samen met het anderhalf kostwinnersmodel waar Nederland bekend om staat.

Keerzijde

Dit goede nieuws kent natuurlijk ook een keerzijde. Volgens recent onderzoek van de Universiteit van Gent ervaren mannen verlies van status als zij minder verdienen dan een vrouw en kunnen er zelfs depressieve gevoelens door krijgen. Ook als een vrouw buitenshuis werkt, heeft dit effect op het welbevinden van de man.

Als mannen meer huishoudelijke taken op zich moeten nemen omdat de vrouw een (deeltijd)baan heeft, dan heeft dit een negatief effect op het slaap- en eetgedrag van de man. In een traditioneel gezin was de taakverdeling helder en kon de vrouw moeite hebben als zij financieel afhankelijk was van de man.

Oudere mannen hadden een ander beeld van het huwelijk dan jonge mannen. Het is dus verklaarbaar waarom zij er meer moeite mee hebben dan de jongere man als de vrouw meer verdient dan de man. Verrassend was dat ook jonge mannen er moeite mee hebben als de vrouw meer verdient dan de man.

Nu vaak beide partners werken en de taken verdeeld moeten worden, moet er een nieuwe balans gevonden worden. Niet alleen in wie de kostwinnaar van het gezin is en hoe de huishoudelijke taken (eerlijk) verdeeld moeten worden, maar dus ook  in het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat er gelijkheid en gelijkwaardigheid is.

Gerelateerde artikelen

Een slimme meid

Door:

Eind jaren tachtig had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. De overheid wilde toen meisjes stimuleren om een vak te leren.

Lees verder

FemNa40