De hardwerkende vrouw

Uit een onderzoek dat begin dit jaar uitgevoerd is door het Ponemon Institute, werd duidelijk dat vrouwen harder werken dan mannen, meer werk verzetten, minder snel zijn afgeleid  en langer doorgaan.

Hoewel wij dit natuurlijk al wisten is dit nu in een onderzoek echt bewezen.

We wisten al dat vrouwen beter zijn in multitasking, maar het is toch wel fijn om te horen dat wij dus hardere werkers zijn.

 

Privacy filters

Het onderzoek was eigenlijk opgezet om iets anders te onderzoeken, namelijk het effect van privacy filters (dit voorkomt meekijken op je laptop, pc en mobiel).

In de Verenigde Staten zijn 274 personen in verschillende bedrijven geobserveerd, waaruit dit feit dus als nevenresultaat naar voren kwam.

Resultaten

Tijdens het experiment met de proefpersonen werd gekeken naar de werkprestatie, die van de vrouw beduidend beter was.

Zelfs als de proefpersonen tijdens een pauze de kans kregen om even weg te gaan deden 38% van de vrouwen dit tegenover 53% van de mannen.

Wel moet gezegd worden dat wij verantwoordelijk zijn voor de prestaties van mannen, aangezien mannen, als er een vrouw in de buurt is, minder productief zijn.

De gepresteerde werktijd die werd onderzocht daalde ook als de onderzoekster vrouw was en de proefpersoon man, terwijl bij gelijke geslachten de scores niet veel verschilden.

We mogen dus trots zijn op het feit dat wij hardere werkers zijn, maar willen wij dat mannen aan de slag gaan, dan moeten we buiten hun gezichtsveld blijven.

FemNa40