Van manuscript naar boek (38) - De derde uitgever

De uitgever die ik als derde benaderde, stuurde mij vorige week mijn tweede afwijzing:

'We hebben uw manuscript 'Als zelfs mijn naam niet van mij is' met belangstelling gelezen, maar moeten u helaas berichten dat we het niet zullen uitgeven.

De redactie is van oordeel dat het niet voldoende past binnen ons literaire fonds'.

 

Ze wensen mij succes bij mijn pogingen mijn werk elders onder de aandacht te brengen. Dat is dus even slikken en weer doorgaan. (Nee, van de tweede uitgever heb ik nog niets gehoord.)

Vragen?

Want ik snap het wel, het kan nog veel beter. Daarom ben ik wederom begonnen met herschrijven, vooral naar aanleiding van de commentaren van de leden van mijn schrijfgroep onder leiding van Johan Bordewijk.
Eerst maar eens het aantal vragen terugdringen.

Ik ben gek op vragen stellen (ik schreef er al eerder over in Blog 35: Uitzonderlijk zonderling consequent),
ik ben niet voor niets coach (in werkplezier) geworden. En na mijn studie sociologie heb ik serieus overwogen als Onderzoeker aan de slag te gaan.

In mijn manuscript onderzoekt mijn hoofdpersoon een heleboel en neemt zo de lezers mee op onderzoek langs familieleden, filosofen en een travestiet. Tot nu toe heb ik zo ongeveer de helft van het aantal vragen kunnen omzetten in beweringen en twijfels.

Maar…

Verder hou ik niet van kiezen. Daardoor komen er veel tegenstellingen in mijn manuscript voor, te herkennen aan 'maar', dat er maar liefst 525 keer in staat. Dit aantal heb ik inmiddels teruggebracht naar 270.

Veelal kon het gewoon weggelaten worden, waardoor de tegenstelling soms nog krachtiger werd. Soms ook verdwenen er zinnen of zinnetjes. Alles ten dienste van het verhaal uiteraard.

Ikke niet!

Maar ik ben niet de hoofdpersoon van mijn boek. Ik schrijf niet over mezelf. Toch zul je altijd wat of veel van de schrijver terugvinden in een boek. Zo ook in het mijne. De kunst is vervolgens om dat literair verantwoord te verwoorden.

Daar ben ik momenteel druk mee bezig. Het verhaal staat, de vorm ook, vind ik. Nu alles nog mooier neerzetten. Ik ga nog even door voordat ik de vierde uitgever benader.

Gerelateerde artikelen

Geld en ondernemer

Door:

Kapster, freelancer, schoonheidsspecialiste, winkelierster, coach, pedicure of interim medewerkster: er zijn verschillende mogelijkheden om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer.

Lees verder

FemNa40