Geld en ondernemer

Kapster, freelancer, schoonheidsspecialiste, winkelierster, coach, pedicure of interim medewerkster: er zijn verschillende moge-lijkheden om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer.

Verschillende krantenkoppen hebben het al geschreven: het is een moeizaam jaar voor deze groep enthousiastelingen.

Ooit begonnen als zelfstandig ondernemer vanuit een passie voor hun beroep of liefde voor het vak.

 

En nu de economie kwartaal na kwartaal een krimp laat zien, merkt de kapster dat klanten met langere tussenpozen de afspraak inplannen, wordt de interim medewerkster als eerste in de organisatie buiten spel gezet en ziet de winkelierster de huurpenningen stijgen en en de omzet vaak dalen.

Inzicht

Eén van de grootste verschillen tussen medewerkster in loondienst en zelfstandig ondernemer is het feit dat de laatste groep veel meer inzicht moet hebben in het financiële plaatje. Niet alleen van alle privé-uitgaven, want dat hebben beide groepen eigenlijk met elkaar overeen, maar ook van alle zakelijke betalingen. 

Als werknemer ben je verzekerd van een vast inkomen en heb je daar een bepaald uitgavepatroon op afgestemd.
Als zelfstandig ondernemer is het inkomen erg onzeker en is soms heel veel en soms een heel stuk minder.

Een valkuil voor de (beginnend) zelfstandig ondernemer is het optimisme om te kunnen bezuinigen, want minder luxe uitjes of  minder vakanties zijn maar de helft van het verhaal. De meeste vaste uitgaven (woning, energie en water en verzekeringen) blijven maandelijks hetzelfde en de mogelijkheden om te korten op deze uitgaven is erg beperkt. 

Des te belangrijker is het dus dat een zelfstandig ondernemer (meer nog dan de medewerker in loondienst) moet weten welk inkomen minimaal noodzakelijk is om alle belangrijke uitgaven te kunnen blijven voldoen.

Ondernemersplan

En als dan deze hobbel genomen is, komen de noodzakelijke zakelijke uitgaven nog aan de orde. Aanschaf of onderhoud van benodigde materialen (schaar, kam, computer, telefoon, behandelstoel,voorraden, visitekaartjes en website), maar ook (beroeps)verzekeringen of pensioenopbouw die je als zelfstandig ondernemer nu zelf moet regelen.

Het ondernemersplan geeft vaak antwoord op deze aspecten en geeft inzicht hoe het inkomen tot stand moet komen.
De praktijk is vaak weerbarstig en het ondernemersplan te optimistisch. De mogelijkheden om nieuwe klanten te werven wordt te rooskleurig ingeschat en de eigen capaciteiten om nieuwe klanten te werven onderschat .

Dan blijkt dat inzicht in het financiële plaatje voor privé dan wel zakelijke uitgaven voor de meeste ondernemers de ver-van-hun-bed-show is. En op dit moment - in deze economie - krijgt  een ondernemer met een slecht onderbouwd ondernemersplan weinig kans om toch succesvol te zijn.

Niet alleen beginnende, maar ook zelfstandig ondernemers die al wat langer bezig zijn, hebben het moeilijk. De flexibele schil wordt in deze economie als eerste buitenspel gezet en richten bedrijven nog meer als voorheen zich weer op hun core business.

Een groot deel van de ondernemers maakt zich dan ook regelmatig zorgen over de financiële situatie van hun bedrijf of is zelfs bang voor faillissement. Voor deze groep kan de economie zich niet snel genoeg herstellen. Gelukkig zijn de eerste tekenen al zichtbaar.

Gerelateerde artikelen

Een slimme meid

Door:

Eind jaren tachtig had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. De overheid wilde toen meisjes stimuleren om een vak te leren.

Lees verder

FemNa40